Gemeente Almere

Archeologisch booronderzoek achter museum de Paviljoens

Donderdag 11 maart tussen 14.00 en 16.00 uur laat de gemeente Almere archeologisch booronderzoek uitvoeren op het gebied achter het museum de Paviljoens, Odeonstraat 3/5. In dit plangebied zal in de toekomst mogelijk nieuwe bebouwing plaatsvinden. Deze toekomstige bouwactiviteiten kunnen schadelijk zijn voor de mogelijke archeologische vindplaatsen die hier diep onder de grond kunnen liggen. Met het mechanische archeologische booronderzoek wordt er tot drie meter diep in de grond geboord. De grondmonsters uit deze boringen worden gezeefd om te kijken of de grondmonsters bijvoorbeeld vuursplinters en houtskool bevatten. De archeologen van de gemeente Almere kunnen met de inhoud van de grondmonsters aantonen of er sprake is van een archeologische vindplaats.

Als er daadwerkelijk een waardevolle vindplaats gelokaliseerd wordt, dan zal de gemeente hiermee zoveel mogelijk rekening houden bij de inrichting van het gebied. De gemeente Almere wil ervoor zorgen dat de vindplaatsen gevrijwaard worden van archeologisch schadelijke werkzaamheden zoals heien en het graven van grachten.

Kom kijken
Bent u geïnteresseerd in het archeologisch booronderzoek? Kom dan donderdag a.s. tussen 14.00 en 16.00 uur naar museum de Paviljoens. De archeologen van de gemeente Almere geven dan uitleg over archeologie in Almere en gaan met de geïnteresseerden naar het booronderzoek kijken.