Gemeente Berkel en Rodenrijs


Raadscommissievergaderingen

Raadscommissie Algemene Zaken

De raadscommissie Algemene Zaken vergadert op donderdag 11 maart 2004 om 20.00 uur in de raadzaal van het gemeentehuis.

De volgende punten staan op de agenda:


· Nieuwe rentesystematiek

· Nota Bovenwijkse Voorzieningen

Ter inzage
De agenda met bijbehorende stukken ligt ma t/m vrij van 08.30 tot 17.00 uur ter inzage op de leestafel in de hal van het gemeentehuis van Berkel en Rodenrijs.
Wanneer u gebruik wilt maken van het spreekrecht, meldt u dit ten minste 24 uur voor het begin van de vergadering aan de commissiegriffier A.P.M.A.F. Bergmans, telefoon (010) 514 0796. Hij kan ook informatie verstrekken over de agendapunten.

Laatste wijziging: 09 maart 2004
Copyright © 2003 Gemeente Berkel en Rodenrijs