Gemeente Berkel en Rodenrijs


HSL-werkzaamheden buiten reguliere werktijden

Donderdagavond 11 maart a.s. zal de heistelling die aan de noordzijde van de Berkelseweg staat, worden verplaatst naar de volgende bouwkuip. Daarnaast zal de komende drie zaterdagen: 13, 20 en 27 maart, ten noorden van de Berkelseweg worden geheid.

Ten noorden van de Berkelseweg wordt hard gewerkt aan het extra verdiepte deel van de half verdiepte open bak. Om de voortgang van de aanleg van de verdiepte bak niet te vertragen, heeft de aannemer bij de gemeente Bergschenhoek het verzoek ingediend om buiten reguliere werktijden te mogen werken.

Op donderdag 11 maart zal de heistelling naar de volgende bouwkuip worden verplaatst. Hiervoor zullen kranen en shovels worden ingezet. Deze verplaatsing zal donderdagavond en mogelijk pas in de nacht worden afgerond. De heistelling zal dan vrijdag 12 maart weer ingezet worden.

Daarnaast is tevens verzocht om op drie zaterdagen heiwerkzaamheden uit te mogen voeren. Het gaat dan om zaterdag 13, 20 en 27 maart a.s. De werkzaamheden vinden tussen 8.00 uur en 13.00 uur plaats. Er wordt gewerkt met een geluidsgedempt heiblok. Dit neemt echter niet weg dat de werkzaamheden veel overlast tot gevolg kunnen hebben.

Voor vragen over de werkzaamheden kan contact worden opgenomen met de afdeling Communicatie van de projectorganisatie HSL-Zuid via het gratis informatienummer: 0800 475 9843.

Laatste wijziging: 09 maart 2004
Copyright © 2003 Gemeente Berkel en Rodenrijs