Partij van de Arbeid


Den Haag, 10 maart 2004


Frans Timmermans verkiezingswaarnemer in Rusland


PvdA Tweede-Kamerlid Frans Timmermans zal komende week namens de OVSE als verkiezingswaarnemer naar Rusland afreizen. In Moskou zal hij de Presidentsverkiezingen van 14 maart gaan waarnemen. De PvdA-er vertrekt donderdag 11 maart naar Rusland en blijft daar tot 16 maart om mee te werken aan de opstelling van het eindrapport van de OVSE en de Raad van Europa over de wijze waarop de verkiezingen zijn georganiseerd en verlopen.


Frans Timmermans heeft een aantal jaren in Moskou gewerkt als diplomaat, is sinds 1993 met regelmaat waarnemer geweest bij Russische verkiezingen en is voor de OVSE en de Raad van Europa in Rusland en Oost Europa op verschillende gebieden actief geweest.