Rol van de Ondernemingskamer voor 12 maart 2003
Bron: Gerechtshof Amsterdam

Datum actualiteit: 10-03-2004

Op donderdag 11 maart 2004 staan de volgende rekestzaken op de rol van de Ondernemingskamer:

11.00 uur: behandeling ter terechtzitting van het verzoek van Adeodat Holding B.V. (advocaten: mr. M.C.J. Oonk-Pallandt en mr. M.H. den Otter), strekkende tot het instellen van een onderzoek naar het beleid en de gang van zaken van Clamor Holding B.V., alsmede tot het treffen van onmiddellijke voorzieningen.

13.00 uur: behandeling ter terechtzitting van het verzoek van F. Spiering (advocaat: mr. D. Aleman), strekkende tot het instellen van een onderzoek naar het beleid en de gang van zaken van De Zorgtaak Holding B.V., alsmede tot het treffen van onmiddellijke voorzieningen.

De terechtzittingen van de Ondernemingskamer zijn - voor zover niet anders vermeld - openbaar en vinden plaats in een der zittingzalen van het Paleis van Justitie aan de Prinsengracht 436 te Amsterdam.

U dient rekening te houden met de mogelijkheid dat de behandeling van bepaalde zaken geen doorgang vindt, bijvoorbeeld omdat partijen alsnog tot een vergelijk zijn gekomen.

Mevrouw mr. A.K. van de Vorst-Glerum,
Griffier van de Ondernemingskamer.