Gemeente Alphen-Chaam


Nieuwsberichten

10-03-2004
Gebruiksvergunning

Besluiten van burgemeester en wethouders

De navolgende gebruiksvergunning is verleend.

Verleende gebruiksvergunning:

Het brandveilig gebruiken onder voorwaarden van een logiesgebouw. Het betreft het bouwwerk aan de Strijbeekseweg 47b te Strijbeek. De gebruiksvergunning is verleend op 2 maart 2004. De gebruiksvergunning is verzonden op 3 maart 2004.

Bezwaren
Degene die bezwaren heeft tegen een van bovenvermelde besluiten kan, voor zover van toepassing, op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen 6 weken na datum van verzending van de beslissing een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders van Alphen-Chaam.