Gemeente Alphen-Chaam


Nieuwsberichten

10-03-2004
Besluiten inzake bouwen en slopen

Besluiten van burgemeester en wethouders

Verleende bouwvergunningen:

Datum besluit:

Vervangende nieuwbouw van een zomerhuisje aan de Wildertstraat 33 te Chaam (Eldoradopark, nr. 12)

3 maart 2004

Het gewijzigd uitvoeren van het veranderen van een rundveestal aan de Ginderdoorstraat 2 te Chaam

4 maart 2004

Verleende sloopvergunningen:

Het gedeeltelijk verwijderen van asbesthoudende golfplaten van veestallen aan de Oude Bredasebaan 13 te Chaam


1 maart 2004

Het slopen van een recreatiewoning aan de Wildertstraat 33 te Chaam (Eldoradopark, nr. 12)

3 maart 2004

Verleende aanlegvergunningen:

Het aanbrengen van beplanting aan de Hemelstraat 4 te Chaam

20 februari 2004

Aanleg poelen, beplanting, rooien van eiken en verleggen van sloot op percelen nabij de Chaamseweg 23 te Ulvenhout AC

20 februari 2004

Bezwaren
Op grond van artikel 7:1 van de Algemene wet bestuursrecht kan door belanghebbenden binnen 6 weken na datum van verzending van het besluit een gemotiveerd bezwaarschrift daartegen worden ingediend bij het college van burgemeester en wethouders. Voor de datum van verzending van het betreffende besluit kunt u contact opnemen met de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling & Beheer.
Gelijktijdig met een bezwaarschrift en gedurende de behandeling daarvan, kan de voorzieningenrechter van de Arrondissementsrechtbank te Breda (postbus 90006, 4800 PA Breda) worden verzocht om een voorlopige voorziening te treffen, indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist.