Gemeente Alphen-Chaam


Nieuwsberichten

10-03-2004
Aanvragen bouwvergunning

Aanvragen bouwvergunning

Burgemeester en wethouders van Alphen-Chaam maken bekend dat zij aanvragen om bouwvergunning hebben ontvangen voor: Het gewijzigd uitvoeren van het verbouwen van een schuur aan de Annevillelaan 99 te Ulvenhout AC;
Het uitbreiden van de woning Gaanderij 37 te Alphen; Het uitbreiden van de woning Druisdijk 1a te Alphen.

De aanvragen liggen vanaf heden ter inzage in een openbaar register bij de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling & Beheer in het gemeentekantoor te Alphen, op werkdagen geopend van 9.00 uur tot 12.30 uur.

Tegen een aanvraag om bouwvergunning kan geen bezwaar worden ingesteld. Bezwaar op grond van de Algemene wet bestuursrecht is pas mogelijk nadat op een aanvraag een beslissing is genomen.