Gemeente Alphen-Chaam


Nieuwsberichten

10-03-2004
Grondprijzen 2004

Vastgestelde grondprijzen voor 2004

Het college van burgemeester en wethouders heeft d.d. 17 februari 2004 de grondprijzen voor 2004 vastgesteld.

De vastgestelde grondprijzen zijn gebaseerd op de uitgangspunten zoals deze in de eveneens door de Raad vastgestelde "Nota grondbeleid gemeente Alphen-Chaam" zijn opgenomen. De vastgestelde grondprijzen voor woningbouw slechts van toepassing voor de zogenaamde uitbreidingslocaties in de kernen Alphen, Chaam en Galder. De prijzen voor woningbouw in zogenaamde inbreidingslocaties zullen telkens per locatie worden vastgesteld.

De grondprijzen per vierkante meter, exclusief B.T.W. en kosten koper zijn voor het jaar 2004 als volgt vastgesteld:

Bouwkavels voor woningen
Vrije sector A - vrijstaande woningen 214,-
Vrije sector B - vrijstaande woningen 199,-
Vrije sector - half-vrijstaande/hoekwoningen 153,- Vrije sector - tussenwoningen 102,-
Sociale woningbouw 77,-

Bouwkavels voor bedrijfsgebouwen op bedrijventerreinen Zichtlocaties (gelegen aan een doorgaande weg) 82,- Overige kavels 62,-

Restpercelen openbaar groen c.q. verkeersgroen
Tot 50 vierkante meter 36,-
Vanaf 50 vierkante meter 71,-
Bestemming woningbouw Zie opbouw bouwkavels voor woningen