Gemeente Alphen-Chaam


Nieuwsberichten

10-03-2004
Vrijstelling bestemmingsplan Schuttershoefweg

Vrijstelling bestemmingsplan

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij voornemens zijn om, met toepassing van het bepaalde in artikel 19 juncto artikel 20 lid 9.b. bestemmingsplan "Buitengebied Chaam", vrijstelling te verlenen ten behoeve van:

Een verhoging van het toegestaan bebouwingsoppervlak op de locatie aan de Schuttershoefweg 2 te Chaam tot een totaal van maximaal 1500 m2.

Met ingang van 15 maart 2004 ligt de aanvraag gedurende 4 weken op werkdagen ter inzage op het gemeentekantoor te Alphen, afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling & Beheer (kamer 1.07). Tot en met 12 april 2004 kan door belanghebbenden daartegen een schriftelijke zienswijze worden ingediend bij burgemeester en wethouders.