Gemeente Alphen-Chaam


Nieuwsberichten

10-03-2004
Aanvraag vergunning kinderopvang 1997

Aanvraag vergunning ingevolge de Verordening kinderopvang 1997

Burgemeester en wethouders en wethouders van Alphen-Chaam maken bekend, dat zij voornemens zijn om op de hierna vermelde aanvraag om een vergunning zoals bedoeld bij artikel 2 van de Verordening kinderopvang 1997 positief te beslissen:

Regionaal Gastouderbureau 'Kind aan Huis', Dorpstraat 71 te Chaam voor de instandhouding van een buitenschools kinderverblijf in de kern Alphen op het adres St. Janstraat 10, de kern Chaam op het adres Raadhuisplein 2 en de kern Galder op het adres Galderseweg 55; Regionaal Gastouderbureau 'Kind aan Huis'Dorpstraat 71 te Chaam voor de instandhouding van een gastouderbureau aan Dorpstraat 71 te Chaam.

De aanvraag, de ontwerp-beschikkingen en overige bijbehorende stukken liggen vanaf 12 maart 2004 gedurende vier werken op werkdagen van 09.00 tot 12.30 uur ter inzage op de afdeling Welzijn op het gemeentekantoor in Alphen. Indien u onmogelijk in de gelegenheid bent zich gedurende deze uren vrij te maken kan na telefonische afspraak een alternatief tijdstip worden bepaald.
Binnen vier weken na de dag waarop de aanvraag en ontwerp-beschikkingen ter inzage zijn gelegd kan een ieder schriftelijk zijn zienswijze daaromtrent naar voren brengen. Deze dient te worden gericht aan het college van burgemeester en wethouders, Willibrordplein 1, 5131 AV Alphen NB of Postbus 1, 5130 AA Alphen NB.
Voor nadere inlichtingen of een afspraak kunt u zich wenden tot de afdeling Welzijn (013-5086675).