Gemeente Waterland


Woensdag 10 maart heeft burgemeester Jongmans een Nederlands paspoort afgegeven aan de heer Stephen John Tidy. Dit paspoort is afgege Burgemeester en familie Tidy ven naar aanleiding van het besluit om de heer Tidy de Nederlandse Nationaliteit te verlenen. Dit is de eerste maal in Waterland dat dit gebeurt sinds de invoering van de nieuwe Rijkswet op het Nederlanderschap per 1 april 2003.

Per 1 april 2003 zijn er acht mogelijkheden om door optie Nederlander te worden. Eén van deze mogelijkheden is dat een vreemdeling 3 jaar lang de echtgenoot is van een Nederlander en tenminste een onafgebroken tijd van 15 jaar toelating en hoofdverblijf heeft in Nederland. De heer Tidy voldoet aan deze eis. De heer Tidy komt uit Australië en staat sinds 1985 ingeschreven in Nederland door in Monnickendam te gaan wonen. In 1985 is de heer Tidy getrouwd.

De heer Tidy behoudt, door het verkrijgen van de Nederlandse nationaliteit, tevens de Australische nationaliteit (Australische nationaliteitswetgeving). Per 24 februari is de heer Tidy Nederlands staatsburger.