Sdu Uitgevers

Nieuwe feiten in: Het kabinet-Drees IV en het kabinet-Beel II, 1956-1959
Op 10 maart heeft minister-president Balkenende het eerste exemplaar van Het kabinet-Drees IV en het kabinet-Beel II, 1956-1959 in ontvangst genomen.
In dit zesde deel, uit de reeks Parlementaire geschiedenis van Nederland na 1945, worden niet eerder gepubliceerde feiten onthuld. Zo wordt voor het eerst geprobeerd de politieke bemoeienis met de Hofmansaffaire te duiden. Het blijkt dat politiek Den Haag al in een vroeg stadium op de hoogte is geweest van deze kwestie. Nieuwe feiten zijn er ook over de grote terughoudendheid van minister-president Drees. Deze lijken in tegenspraak met de mythe dat Drees met zijn optreden de monarchie heeft gered.