Gemeente Almere

Vanavond uitreiking certificaten in Almere

Wethouder Heleen Visser reikt vanavond een certificaat inburgering uit aan een nieuwkomer die met succes de cursus doorlopen heeft. In totaal ontvangen bij deze gelegenheid 150 personen het certificaat.

De nieuwkomers hebben voldaan aan de eis van gemiddeld 600 uur Nederlands als tweede taal en maatschappelijke oriëntatie. Ze hebben dit gedaan in een jaar tijd en hebben die periode afgesloten met een profieltoets. Wanneer men op alle onderdelen een toetsscore op niveau 2 of hoger heeft behaald wordt men, bij een eventuele naturalisatie-aanvraag, vrijgesteld van de naturalisatietoets. Een groot aantal nieuwkomers zal zich nog verder willen oriënteren op het Nederlands en op de samenleving om zich daarin een goede plaats te verwerven.

Er zijn 150 nieuwkomers uitgenodigd, afkomstig uit alle werelddelen. Er zijn 47 verschillende nationaliteiten vertegenwoordigd.