Gemeente Oirschot

Bestemmingsplannen

Vrijstelling bestemmingsplan


* voor het verbouwen van het achterste gedeelte van de Rabobank tot winkelruimte aan de Doornboomstraat 28 te Middelbeers.

Aanvullende informatie: het college is voornemens vrijstelling te verlenen op basis van artikel 17 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening voor een periode van maximaal 1 jaar.

Inzage- en inspraaktermijn: 11 maart 2004 tot en met 24 maart 2004

Indienen zienswijze: een ieder, schriftelijk bij het college (zie Toelichting)