Openbaar Ministerie

Utrecht, 11 maart 2004

Parket Leeuwarden behandelde zaak rechter niet

Tot onze spijt is vandaag in dagblad Trouw een bericht verschenen waarin staat dat de Hoge Raad het parket Leeuwarden heeft teruggefloten nadat het een rechter uit het eigen arrondissement een transactie had aangeboden.

Naar nu blijkt heeft het parket Leeuwarden de betreffende rechterlijk ambtenaar geen transactie aangeboden maar is de Hoge Raad gelijk de vraag voorgelegd waar deze zaak, waarin volgens de landelijke richtlijnen een transactie kan worden aangeboden, het beste afgedaan kan worden.

De Hoge Raad heeft hierop beslist dat dit niet in het eigen arrondissement mag plaatsvinden en heeft Utrecht aangewezen als arrondissement waar de zaak moet worden beoordeeld en afgedaan.

De zinsnede in Trouw dat de beslissing van de hoofdofficier in Leeuwarden om de rechter een transactie aan te bieden een indicatie vormt voor de ernst van de overtreding is correct door Trouw opgetekend maar helaas door ons foutief naar buiten gebracht.

De zaak is in Utrecht inmiddels in behandeling. Over de inhoud van ze zaak worden geen mededelingen gedaan.

Het betreffende arrest van de Hoge Raad is te vinden op www.rechtspraak.nl, LJN-nummer AO3669 en zaaknummer 02468/03 B van 17 februari 2004.