Politie Katwijk, Rijnsburg, Valkenburg in 2003 veel aandacht voor veiligheid op straat

Katwijk/Rijnsburg/Valkenburg 11-03-2004 - Evenals in 2002 heeft ook 2003 voor de politie in Katwijk, Rijnsburg en Valkenburg in het teken gestaan van het handhaven van de openbare orde. Hiernaast gaf de politie ook veel aandacht aan de het toezicht en handhaving, de afhandeling van criminaliteitszaken en verkeerscontroles.

Verlichtingscontroles werken Bevorderen van de verkeersveiligheid is een belangrijk onderwerp voor de politie in Katwijk, Rijnsburg en Valkenburg. Zeker als het gaat om de bescherming van de zwakkere verkeersdeelnemers zoals fietsers en bromfietsers. Jaarlijks worden er landelijk zon 50 dodelijke ongevallen veroorzaakt door het fietsen zonder verlichting. De politie heeft in Katwijk, Rijnsburg en Valkenburg vanaf het moment dat de dagen korter werden, najaar 2003, 80 verlichtingscontroles gehouden. Hierbij zijn ruim 1200 bekeuringen uitgeschreven, waarbij er een duidelijke dalende lijn te zien was; in de eerste week van controles werden zon 240 bekeuringen uitgeschreven, eind januari 2004 lag dit aantal onder de 100. De politie constateert dat het aantal fietsers en bromfietsers die verlichting voeren aanmerkelijk is toegenomen, wat tot een verhoging van de veiligheid leidt.

Forse afname overlastmeldingen in Katwijk In 2002 is de politie in Katwijk, Rijnsburg en Valkenburg gestart met het nemen van extra maatregelen ter voorkoming van overlast in met name de uitgaanscentra. Zo is de politie met extra mankracht aanwezig op tijden en plaatsen waar veel publiek bijeen is. Naast preventief aanwezig zijn wordt er bij het constateren van overtredingen zoals wildplassen, openbare dronkenschap en baldadigheid direct bekeurd. Ook controleert de politie vroeg in de avond op het zogenoemde indrinken. Ingevolge de Algemene Plaatselijke Verordeningen van de gemeenten, wordt vervolgens aangetroffen alcohol in beslag genomen en volgt een proces-verbaal voor openbaar alcoholgebruik of het in bezit hebben van alcohol. Dit beleid is in 2003 voortgezet, nog altijd onder het motto Vriendelijk als het kan, streng als het moet. De werking van het horecaconvenant voor het centrum van Katwijk en de intensieve inzet van de politie heeft geleidt tot een forse afname van het aantal overlast meldingen met 45% en een afname van het aantal geweldsincidenten met 35%.

Drukke, warme zomer De gemeenten Katwijk, Rijnsburg en Valkenburg kennen een groot recreatiegebied. Uiteraard het strand, maar ook de binnenwateren van Katwijk en Rijnsburg en het Valkenburgsemeer. Het recreatieteam van het politieteam Katwijk was van mei tot september operationeel. Het recreatieteam heeft in totaal 1467 uren toezicht gehouden, bijna 500 uur meer dan in 2002. Reden hiervoor is het extreme en langdurige warme weer en een aantal reddingsacties die in samenwerking met de KNRM en de KRB is uitgevoerd. Tijdens de drukke zomerdagen had het recreatieteam veel te maken met meldingen zoals overlast van radios overlast van honden, drankmisbruik, vaargedrag en het springen van bruggen en sluizen. In veel gevallen werd er bemiddelend opgetreden en in een enkel geval, in totaal 18, werd er een proces-verbaal opgemaakt. De drukte op het strand was ook van invloed op het aantal kinderen die hun ouders of verzorger kwijt waren. Afgelopen zomer waren 184 kinderen. Dit is ten opzicht van 2002 bijna een verdubbeling.

Criminaliteitszaken Het politieteam Katwijk heeft in 2003 naast vele andere zaken in zes grote criminaliteitszaken aanhoudingen kunnen verrichten. Op 24 februari 2003 kon het team vier verdachten aanhouden, die ervan verdacht werden pinautomaten zodanig te bewerken, dat daarmee de pinpasjes van nietsvermoedende pinners konden worden bemachtigd. In totaal werden hiermee tien zaken opgelost. Op 22 februari is na een maand onderzoek een verdachte aangehouden die ervan verdacht werd verdovende middelen te verstrekken aan minderjarigen. De verdachte bekende al snel en is door de rechter veroordeeld tot 10 maanden gevangenisstraf. In Katwijk werd op 22 november een grote hennepkwekerij van ongeveer 4500 hennepplanten aangetroffen. De verdachte in deze zaak is op 26 januari 2004 voor de rechter verschenen, waar de officier van justitie twee jaar gevangenisstraf met een vordering van 266.000,- eiste. In december is het team gestart met een grootschalig onderzoek naar de handel in illegaal vuurwerk. Dit heeft uiteindelijk geleid tot de aanhouding van in totaal vijf verdachten. Van deze vijf worden er nog drie door justitie vastgehouden. Voor de brandstichting op de Princedwarsstraat in Katwijk op 8 november, waarbij bewoners ternauwernood konden worden gered uit een brandende woning, kon al snel een verdachte worden aangehouden. De verdacht is inmiddels voorgeleid aan de rechter-commissaris. In Rijnsburg werden op 11 juni vier verdachten aangehouden voor het plegen van zeker 20 auto-inbraken. Bij een huiszoeking werd bij één van de verdachten zon 35 autoradios aangetroffen. Het aantal auto-inbraken in Katwijk, Rijnsburg en Valkenburg is afgenomen van 287 inbraken in 2002 naar 243 in 2003 .

Aantal woninginbraken nog steeds dalend Ook in 2003 is het aantal woninginbraken wederom gedaald; van 164 inbraken in 2001, 159 inbraken in 2002, naar 142 inbraken in 2003. De politie in Katwijk, Rijnsburg en Valkenburg werkt bij een woninginbraak altijd volgens een zogenoemde standaardafhandeling. Dit betekent dat in principe bij iedere woninginbraak een technisch sporenonderzoek en een buurtonderzoek wordt gehouden. Bovendien werden er preventietips gegeven aan de bewoners en is er gewezen op de mogelijkheid om gebruik te maken van slachtofferhulp.