GAIA

BELGISCHE EIERINDUSTRIE EN GROOTWARENHUIZEN OVERTREDEN EU-WET TOT VERPLICHT LABELEN VAN EIEREN

'Eieren van legbatterijkippen niet gelabeld volgens de wet' GAIA klaagt consumentenmisleiding aan

11 maart 2004 Persbericht © GAIA

Vanaf 1 januari 2004 is het voor alle producenten van Klasse 'A'-eieren (de enige kwaliteitsklasse die rechtstreeks aan de consument wordt verkocht) binnen de Europese Unie verplicht om op elk ei en elke eierverpakking de herkomst te vermelden. De consumenten zouden zo gemakkelijker het onderscheid moeten kunnen maken tussen eieren van hennen met vrije uitloop, scharreleieren en eieren uit legbatterijen. Twee maanden nadat de wet op het etiketteren van eieren van kracht werd, trok GAIA op onderzoek uit in 20 winkels van Carrefour, Delhaize, Colruyt, Aldi, Lidl, Champion, Cora, Match, GB en Makro. Wat bleek? Zowel in Vlaanderen, Wallonië als Brussel voldeden precies de eierverpakkingen van kippen uit batterijen niet aan de nieuwe regelgeving. Zo wordt de consument misleid. De klant kan immers niet van de verpakking afleiden of het om dieronvriendelijke kooi-eieren gaat. Vergetelheid, of is dit een bewuste strategie? De consument moet de informatie krijgen waar hij of zij recht op heeft. GAIA vraagt daarom dat minister van Sociale Zaken, Volksgezondheid en Dierenwelzijn Rudy Demotte paal en perk stelt aan deze consumentenmisleiding.
Wat stelde GAIA vast?
In alle bezochte grootwarenhuizen wordt de Europese eierlabelwet niet nageleefd. Bij kooi-eieren (= batterijeieren) wordt nergens op de verpakking het huisvestingssysteem van de kippen ('kooi') vermeld. Een opmerkelijke vaststelling: in tegenstelling tot de kooi-eieren worden de eieren van hennen met vrije uitloop wél correct gelabeld volgens de nieuwe wetgeving. Producenten van kooi-eieren verstrekken slechts een minimum aan informatie: de registratiecode (= cijfer- en lettercode) op het ei. Maar zelfs al wordt de registratiecode op het ei gedrukt, dan nog weet de consument niet wat hij of zij koopt. Het is immers niet verplicht om de code op de verpakking uit te leggen. Hetgeen producenten van kooi-eieren dus ook niet doen. Maar ze moeten wel op de verpakking 'kooi-eieren' drukken. Dat doen ze evenmin. Ook de grootwarenhuizen verzaken aan hun plicht ten opzichte van de klant door kooi-eieren in foutief gelabelde eierenverpakkingen aan te bieden.
Wat zegt de wet?
Op de verpakkingen moet gedrukt staan:

+ eieren van hennen met vrije uitloop (= eieren van hennen gehouden in een scharrelsysteem waarin de kippen vrij kunnen rondlopen en ook naar buiten kunnen)

+ scharreleieren (= eieren van kippen uit volières, een speciaal scharrelsysteem waarbij de kippen binnen vrij kunnen rondlopen)

+ kooi-eieren (= eieren afkomstig van legkippen die gehuisvest zijn in batterijen of, als ze er zouden komen, in verrijkte kooien. Verrijkte kooien zijn nauwelijks meer dan opgesmukte batterijen)

Op de eieren moet gedrukt staan:

+ vrije uitloop

+ scharrel

+ kooi

In plaats van deze termen mag er ook een gecodeerd registratienummer van de producent op het ei gedrukt worden. Om alle verwarring te vermijden zou de producent deze code best verklaren op de verpakking, maar dit is helaas niet verplicht. Het gecodeerd registratienummer bestaat uit 8 of 9 karakters. Het eerste nummer staat voor het houderijsysteem: 0 = biologisch, 1 = vrije uitloop, 2 = scharrel en 3 = kooi. Dan volgen de 2 letters van het herkomstland en tenslotte volgen 5 cijfers met het registratienummer van het legpluimveebedrijf, eventueel nog gevolgd door stalnummers. Even illustreren met een voorbeeld: een ei met code 3BE407174, is dus een kooi-ei uit België van legpluimveebedrijf 40717 stal 4.
Het is de eerste keer dat eieren verplicht gestempeld moeten worden met informatie omtrent de productiemethode. Vóór 1 januari was het labelen van eieren niet verplicht.
Niet-EU-eieren
Als de eieren niet uit de Europese Unie komen zijn er twee mogelijkheden. Litouwen, Hongarije, Tsjechië en Noorwegen moeten de eieren stempelen volgens de EU-regels. Alle overige landen moeten eieren stempelen met een tekst die aangeeft dat de eieren geproduceerd zijn onder omstandigheden die niet aan de EU-normen voldoen: 'Non-EG-normen'. Deze tekst moet gevolgd worden door een lettercode van het land van oorsprong. Op de verpakking moet dan staan 'houderijsysteem onbekend'.
Klik hier voor meer info!
Reageer op dit bericht!

GAIA HomePage
Paleizenstraat 90
1030 Brussel
Tel: +32 2/245.29.50 Fax: +32 2/215.09.43 Email: info@gaia.be