Gemeente Woerden

Geen tankstation aan de Utrechtsestraatweg

De gemeente Woerden verwacht geen vergunning te kunnen geven voor de exploitatie van een tankstation op de Utrechtsestraatweg. De geluidsnormen die voor deze locatie gelden zijn dermate hoog dat een tankstation daar niet aan kan voldoen.

Er ligt een aanvraag voor een bouwvergunning van een tankstation op de Utrechtsestraatweg. De bouw van dit station kan in eerste fase niet geweigerd worden op grond van het bestemmingsplan. Milieuregels laten de exploitatie van dit station niet toe. De Milieudienst Noord-West Utrecht heeft de aanvrager van deze bouwvergunning al laten weten dat de geluidsnormen voor een tankstation te hoog zijn en dat het niet mogelijk is deze normen te verruimen.

Het gemeentelijk beleid is er op gericht om tankstations die in de bebouwde kom gevestigd zijn te verplaatsen naar de invalswegen. De gemeente is het met de omwonenden eens dat een tankstation op de Utrechtsestraatweg onwenselijk is.