Stadsdeel Zeeburg

Voortzetting veerverbinding kop Java-eiland

Het college van B&W van de centrale stad is akkoord gegaan met een experiment waarbij passagiers moeten betalen voor de overtocht met het Java-pontje. Het experiment gaat op 1 april in en duurt tot 1 november 2004. Voor een enkele reis van het Centraal Station naar het Java-eiland of Amsterdam-Noord of vice versa wordt een tarief van één euro in rekening gebracht.

Populaire verbinding
De gemeente heeft de exploitatiekosten tot 1 april 2004 op incidentele wijze geregeld. De afgelopen jaren is er regelmatig gediscussieerd over de voortzetting van de veerverbinding. Met de komst van de Jan Schaeferbrug is het Java-eiland voldoende bereikbaar met het openbaar vervoer. De veerverbinding is hiermee feitelijk overbodig geworden, maar is wel erg populair onder de bewoners van het Java-eiland gebleven. De gemeente heeft daarom laten onderzoeken of commerciële exploitatie van het pontje mogelijk is.

Verdeling kosten
Uit deze marktoriëntatie is gebleken dat volledige commerciële exploitatie weliswaar niet mogelijk is, maar dat de gemeentelijke bijdrage door het vragen van een bijdrage behoorlijk kan worden verlaagd. Het voortbestaan van de veerverbinding tot 1 november kost ca. 260.000. Het college wil hieraan 140.000 bijdragen. Naar verwachting kan de rest van de kosten worden betaald uit de opbrengsten van de tariefheffing.

Enquête commissie Kopzorgen
De gemeente gaat er vanuit dat er ongeveer 120.000 passagiers gebruik zullen maken van de veerverbinding. Uit een enquête van de commissie Kopzorgen, een bewonersvereniging op het Java-eiland die zich hard heeft gemaakt voor behoud van het pontje, is gebleken dat er onder de bewoners, andere stadsgenoten en toeristen veel animo is voor het Java-veer. Bewoners hebben meermalen aangegeven bereid te zijn om te betalen voor de overtocht.

Structurele voortzetting
De gemeente voert gesprekken met de stadsdelen Zeeburg en Amsterdam-Noord over een financiële bijdrage voor de veerverbinding. Het college wil op basis van de evaluatie van het experiment en de uitkomsten van deze gesprekken bekijken of een structurele voortzetting van de veerverbinding Java-eiland kan worden gerealiseerd. Het voorstel wordt behandeld in de raadscommissie van de centrale stad op 24 maart 2004.