Provincie Limburg

Provincie breekt lans voor werkgelegenheid Op initiatief van de Provincie Limburg en Loyalis komt er een

haalbaarheidsonderzoek naar mogelijkheden om in Limburg een administratiekantoor in te richten voor de uitvoering van de uitbetalingen in het kader van bijstandswet door sociale diensten van de gemeenten. Deze potentiële serviceverlening aan gemeenten zou niet alleen tot behoud van banen kunnen leiden voor Zuid-Limburg, maar zelfs kunnen leiden tot uitbreiding van werkgelegenheid.

Gedeputeerde Martin Eurlings is bijzonder enthousiast. Het spook van werkloosheid hangt boven de Provincie. Werkgelegenheid staat voortdurend onder druk, ook bij Rijksdiensten in de regio. Met dit idee van een administratiekantoor kunnen we dat spook misschien een stukje wegjagen. We blijven niet aan de kant staan, maar nemen het roer voor een stuk in eigen hand.

Een haalbaarheidsonderzoek moet op korte termijn antwoord geven op de vraag of er draagvlak bestaat voor de inrichting van een BackOffice voor de uitvoering van de nieuwe Wet Werk en Bijstand ten behoeve van de gemeenten. Tegelijk moet worden gekeken naar de effecten voor daadwerkelijk behoud van banen en of er zelfs banen kunnen bijkomen. Aanhaking bij de SUWI-keten (Structuur Uitvoering Werk en Inkomen) maakt eveneens deel uit van het haalbaarheidsonderzoek. Dit onderzoek wordt verricht onder verantwoordelijkheid van een stuurgroep, bestaande uit gedeputeerde Eurlings en de wethouders Sociale Zaken van de gemeenten Maastricht (dhr. Hoogma), Heerlen (dhr. Scholtissen) en Sittard-Geleen (dhr. Wagemans), alsmede de heer Thissen, voorzitter van Divosa (landelijke vereniging directeuren sociale zaken). De wethouders van de drie gemeenten hebben aangegeven het idee zeker de moeite waard te vinden om te onderzoeken. De directeuren van de afdelingen sociale zaken van de gemeenten nemen plaats in een klankbordgroep.

Hogere instroom in de Bijstandswet
Door de strengere keuringseisen voor de WAO en de gewijzigde wetgeving WW (kortere WW periode) neemt de instroom van mensen in de bijstandswet toe. Dit leidt tot meer werk voor gemeenten, waar ze niet op voorbereid zijn. Bovendien zijn de gemeenten door de nieuwe wet Werk en Bijstand volledig financieel verantwoordelijk voor de uitkeringen. Zo zien gemeenten in Nederland een bulk werk, met daarbij behorende verantwoordelijkheden op zich afkomen. Sommige gemeenten geven aan hierin een afbreukrisico te zien. En in dit afbreukrisico zien de Provincie en Loyalis kansen.

Back office
In Limburg is ruime kennis en ervaring aanwezig van administratie, automatisering, betaalsystemen en callcenter faciliteiten. Die zouden kunnen worden ingezet voor de ondersteuning van sociale diensten van (Zuid-)Limburg. Door modernisering en centralisering van de BackOffice kunnen gemeenten zich concentreren op de reïntegratie van werklozen in hun gemeenten.

11-3-2004 11:32