De Unie


Laatste nieuws
De Unie stelt Friesland Coberco ultimatum

Assen, 10 maart 2004 Friesland Coberco Dairy Foods (FCDF) heeft van de advocaat van De Unie nog 3 weken de tijd gekregen om alsnog de juiste pensioenbedragen uit te betalen en zich dus aan de (zuivel) CAO te houden. Anders zijn we genoodzaakt de gang naar de kantonrechter te maken, zegt Uniebestuurder George Kruithof. Het ultimatum loopt 25 maart aanstaande af.

FCDF heeft inmiddels al een concept dagvaarding ontvangen. Deze dagvaarding zal bij het uitblijven van een reactie van FCDF worden betekend aan FCDF. Hiermee zal dan de procedure bij de kantonrechter in Meppel in gang worden gezet.

De Unie maakte eind november 2003 bekend dat FCDF de zuivel-CAO niet naleeft. FCDF indexeert de pensioenen van de gepensioneerden onvoldoende waardoor de gepensioneerden benadeeld worden. FCDF bespaart daarmee tussen de 25 en 50 miljoen euro. Kruithof verklaarde eerder al het beschamend te vinden dat het zuivelbedrijf op deze wijze miljoenen uitspaart over de rug van haar oud-medewerkers.

Over de jaren 2002 en 2003 worden de pensioenen geïndexeerd naar de richtlijnen van de verzekeringsmaatschappij waar FCDF de pensioenen heeft ondergebracht. Het verzekeringsbedrijf van FCDF indexeert in 2002 slechts 1,9% en in 2003 1,4% terwijl dat volgens de lopende CAO in beide jaren minstens 3% zou moeten zijn.

FCDF heeft al laten doorschemeren dat men zeer ontstemd is over de gang van zaken. Niet verwonderlijk als je kijkt naar de bedragen die er mee gemoeid zijn. Maar weinig respectvol richting haar oud-medewerkers die het bedrijf groot hebben gemaakt.

donderdag, 11 maart 2004