Gemeente Voorburg-Leidschendam


Gemeente praat met senioren

Persbericht, Leidschendam-Voorburg 11 maart 2004
---

Nieuwjaarsgesprekken op 11, 17 en 24 maart

Leidschendam-Voorburg gaat in gesprek met 55-plussers. Vandaag vindt de eerste in een reeks gespreksbijeenkomsten plaats. De bijeenkomsten zijn bedoeld om te inventariseren waar de senioren de komende tijd behoefte aan hebben. Hiermee krijgen deze inwoners een belangrijke plaats in de uitwerking van de startnota Naar een beleidskader Wonen, welzijn en zorg. Als gemeente willen wij uitdrukkelijk mét senioren praten en niet over hen. De senioren van tegenwoordig zijn niet onmondig, zielig of arm. Zij kunnen prima aangeven waaraan zij behoefte hebben. Als gemeente willen wij, uiteraard samen met andere partijen, zo goed mogelijk op hun wensen inspelen, aldus wethouder Houtzager (coördinatie ouderenbeleid).

Nieuwsbrief
In december 2003 heeft de gemeente alle 55-plussers een nieuwsbrief gestuurd over het ouderenbeleid. In deze nieuwsbrief werden de gesprekken al aangekondigd. Met een antwoordstrookje kon men zich voor de gesprekken aanmelden. Ruim 200 senioren hebben van deze mogelijkheid gebruik gemaakt. Om iedereen zoveel mogelijk de kans te geven om aan de gesprekken deel te nemen, zijn hiervoor twee middagen en twee avonden uitgetrokken. De gespreksthemas die aan de orde komen zijn wonen, werken, vrije tijd, sport, cultuur, recreatie, voorzieningenaanbod, onderwijs, vervoer, informatievoorziening, zorg en welzijn.

Enquête
Degenen die zich hebben aangemeld, hebben vooraf een enquête toegestuurd gekregen over de onderwerpen die tijdens de gespreksbijeenkomsten aan de orde zullen komen. De respons op dit onderzoek is met ruim zestig procent goed te noemen. De ondervraagde senioren waarderen de kwaliteit van hun eigen woning met een 7,5 en de buurt in het algemeen met een 7,1. Slechts vijf procent van de ondervraagden ervaart de eigen buurt als onveilig tot zeer onveilig. In het oog springende resultaten van de enquête zijn:
* 85 procent van de senioren woont langer dan tien jaar in de gemeente en wil ook bij verhuizen in de gemeente blijven wonen;
* Onder degenen die binnen tien jaar verhuizen (60 procent) heeft 80 procent interesse voor een seniorenwoning en bestaat een sterke voorkeur voor huren;

* Buurt en voorzieningen krijgen een ruime voldoende. Er zijn wel veel wensen over het verbeteren van de straatverlichting, bestrating en parkeervoorzieningen;

* Voor een aantal diensten is een goede tot zeer goede belangstelling; 80 procent is ook bereid daarvoor te betalen. Voorbeelden van deze diensten zijn een geldautomaat en een klussendienst.

Aanbevelingen
De uitkomsten van de gesprekken worden verwerkt in een notitie met aanbevelingen. Op basis van deze aanbevelingen kan het beleid van de gemeente en de andere partijen die een rol spelen in het ouderenbeleid worden aangepast.