Chronisch zieken en Gehandicapten Raad Nederland

valys

Minister Hoogervorst houdt vast aan Valys-systeem; spoeddebat nog niet afgerond, belangenorganisaties zeer teleurgesteld

Minister Hoogervorst van VWS wil niet tegemoetkomen aan de wensen van de Tweede Kamer om nog eens kritisch naar het Valys-systeem te kijken. Gisteravond, tijdens het debat over het nieuwe systeem voor bovenregionaal vervoer voor gehandicapten, deed hij slechts een aantal kleine toezeggingen. Aan de essentie van het nieuwe systeem wilde hij niet tornen. Het debat wordt op donderdagavond voortgezet.

De vertegenwoordigers van de gehandicapten- en ouderenorganisaties waren zeer teleurgesteld over het verloop van het debat en vooral over het handhaven van het kilometerbudget. Het fundamentele recht van mensen met een handicap om zich vrij te verplaatsen, wordt volgens hen met voeten getreden. De belangenorganisaties zullen vandaag nog met alle betrokken Kamerleden contact zoeken. Zij roepen alle mensen met een handicap op om ook vandaag via e-mail aan de Tweede Kamerleden hun mening te geven.

De minister zegde toe, dat het door gehandicapten verfoeide kilometerbudget verhoogd wordt naar 450 km (het standaardbudget voor mensen die nog wel met de trein kunnen reizen; dat was 275 km) resp. 900 km (voor mensen die dat niet kunnen; dat was 550 km). Verder wilde hij een betere constructie van het zogenoemde ketenmanagement: één telefoonnummer voor het regelen van het voor- en natransport. Een begeleider mag in het nieuwe systeem toch gratis mee.

De minister wilde niet suggereren dat gehandicapten misbruik van het Traxx-systeem hadden gemaakt, maar noemde hen wel 'calculerende burgers'. Hij zei dat hij vastzat aan het contract met Transvision en dat daar weinig meer aan te veranderen was. Als er een nieuwe aanbesteding zou moeten worden gedaan, zou de Staat een enorme schadeclaim krijgen en zou er op 1 april geen nieuw vervoerssysteem zijn.

De Kamerleden waren onaangenaam verrast toen de minister ineens (de verkeerde!) cijfers over het gebruik van het oude Traxx-systeem ging noemen. De Kamerleden kenden die cijfers helemaal niet. Zij vonden het daarom niet verantwoord om een beslissing te nemen. De minister beloofde dat hij de cijfers vandaag aan de Kamerleden zou sturen, zodat zij vanavond, als het debat wordt voortgezet, over die cijfers kunnen beschikken.

(Geplaatst: 11 maart 2004)
---