EUROPEES PARLEMENT DEN HAAG

EP: Een nieuw gezicht voor het Europees Parlement in Nederland

www.europeesparlement.nl: de vernieuwde website van het Bureau Europees Parlement in Den Haag

De nieuwe website van het Bureau van het Europees Parlement is in de lucht. Op www.europeesparlement.nl vindt u een volledig vernieuwde site, met veel actuele informatie over de werking van het Europees Parlement, de Nederlandse europarlementariƫrs en over de belangrijkste Europese thema's van het moment. De nadruk ligt steeds op het directe belang van de aangeboden informatie voor burgers. De website is vernieuwd om te kunnen voldoen aan de groeiende vraag naar Europese informatie, in de opmaat naar de Europese verkiezingen van 10 juni 2004.

Op de website is een belangrijke plaats ingeruimd voor nieuwsartikelen over ontwikkelingen binnen Europa en het Europees Parlement. Bovendien zijn uitgebreide rubrieken gewijd aan drie actuele thema's: de Europese verkiezingen, de uitbreiding van de Europese Unie en de Europese grondwet. In de rubriek over de uitbreiding ligt de nadruk op de rol van het Europees Parlement in het uitbreidingsproces. Voor het hoofdstuk over de Europese grondwet is samenwerking gezocht met het Parlementair documentatiecentrum van de Rijksuniversiteit Leiden (PDC). De informatie over de grondwet die het PDC op het internet aanbiedt, is eveneens op de nieuwe site van het Bureau Europees Parlement terug te vinden.

De website van het Bureau van het Europees Parlement was tot voor kort bereikbaar onder de naam www.europarl.eu.int/denhaag. Deze naam blijft in gebruik; bezoekers van de oude site komen automatisch op de nieuwe homepage terecht. www.europeesparlement.nl staat overigens nog wel op diverse plaatsen in directe verbinding met de website van het Europees Parlement, www.europarl.eu.int.

Noot voor de redactie (