Kan het onderwijs aan een Islamitisch instituut in België worden aangemerkt als onderwijs in de zin van de Kinderbijslagwet
Bron: Centrale Raad van Beroep Utrecht

Datum actualiteit: 11-03-2004

De Raad komt onder verwijzing naar zijn uitspraak gepubliceerd in RSV 2003/239 tot de slotsom dat niet geconcludeerd kan worden dat het onderwijs op het Institut des Sciences Islamiques Avicenne (ISIA) in België, zoals dat door de kinderen van betrokkenen is gevolgd, niet aangemerkt kan worden als onderwijs in de zin van de AKW. Zoals de Raad eerder heeft overwogen is met name van belang of aan het diploma of getuigschrift in de Europese (islamitische) samenleving betekenis toekomt met het oog op het verwerven van een bepaalde functie of een maatschappelijke positie. Naar het oordeel van de Raad is geenszins aangetoond of aannemelijk gemaakt dat een diploma of getuigschrift van het ISIA een zodanige betekenis ontbeert. Daarbij heeft de Raad mede acht geslagen op de in de brochure genoemde werkzaamheden die oud leerlingen van het ISIA verrichten, bijvoorbeeld in het islamitisch onderwijs in Nederland of in de hulpverlening.

Ga naar betreffende uitspraak met nummer: AO4175

Zie het origineel