Gemeente Achtkarspelen


Nieuwsberichten

11-03-2004
Wijzigingen voor de gemeentegids doorgeven!
Nieuwe gids in juni 2004 klaar

Begin juni verschijnt de gemeentegids Achtkarspelen 2004 - 2005, uitgegeven door Akse Media uit Den Helder/Veendam. Organisaties die hun gegevens in de gids willen wijzigen, moeten dit voor 20 maart a.s. doen. Ook organisaties / instanties in Achtkarspelen die nog niet in de gemeentegids zijn opgenomen, kunnen zich tot die datum aanmelden.

Mutaties doorgeven kan met behulp van de mutatiebon achter in de gids, via de Digitale Gemeentegids op deze site of door een mailtje te sturen naar communicatie@achtkarspelen.nl.

In de gemeentegids worden alleen gegevens opgenomen van (non-profit) instellingen die gevestigd zijn in Achtkarspelen. De gratis huis-aan-huis verspreiding wordt mogelijk gemaakt door de adverteerders. De acquisitie hiervoor is reeds van start gegaan.