Gemeente Stein


11-03-2004
Goed initiatief van jeugd in Stein
Het greenteam de dierenvrienden is een groep jongens die zich samen met hun begeleidster inzetten voor het milieu in hun wijk. Een keer per maand komen ze bij elkaar en bespreken dan welke actie ze gaan ondernemen voor het milieu. Ze hebben o.a. al oude batterijen opgehaald, en (speel)tuinen in de buurt schoongemaakt.

Omdat ze bjj het schoonmaken veel blikjes, glasscherven en andere gevaarlijke spullen tegenkomen hebben ze de gemeente om 5 prikkers gevraagd.

De gemeente vindt het een prima initiatief van de jeugd om een keer per maand een schoonmaakactie te houden. De aanschaf van 5 prikkers voor dit doel is helaas te kostbaar. In plaats daarvan kunnen de greenteamleden de prikkers van de Algemene Dienst lenen als ze weer een schoonmaakactie houden.
De gemeente stelt ook voor de jeugdige opruimers handschoenen en vuilniszakken ter beschikking en kunnen ze het bijeengezochte afval brengen naar de gemeente opslag aan de Stadhouderslaan.

Na alle negatieve berichten over illegaal gestort vuil en zwerfafval hebben we nu een positief bericht. Jongeren die begaan zijn met onze woonomgeving, en die zelf de handen uit de mouwen willen steken. We hopen dat dit een aanzet is voor een schoner milieu in onze gemeente.