Vijf jaar gevangenisstraf voor ontvoering elfjarig meisje
Bron: Rechtbank Leeuwarden

Datum actualiteit: 11-03-2004

De meervoudige strafkamer van de rechtbank in Leeuwarden heeft op 11 maart 2004 een 64-jarige man wegens ontvoering veroordeeld tot een gevangenisstraf van vijf jaren. De officier van justitie eiste een gevangenisstraf van acht jaren.

De rechtbank acht bewezen dat de man in augustus 2003 een elfjarig meisje vanuit haar woonplaats heeft meegenomen en gedurende enige dagen heeft opgesloten in zijn auto. Het meisje werd matig verzorgd en gedrogeerd. Verder vertelde de man haar een gruwelijk verhaal over het brengen van kinderen naar een orgaankliniek in Belgie. Hij eiste een losgeld en heeft nog geprobeerd het tipgeld te incasseren.

Anders dan de officier van justitie volgt de rechtbank de conclusie van het Pieter Baan Centrum dat de man aanvankelijk verminderd toerekeningsvatbaar is geweest. Dit heeft tot een lagere straf geleid dan anders het geval was geweest. Bij de bepaling van de strafmaat heeft ook meegespeeld dat het om een 64-jarige man gaat zonder een strafblad. Verder heeft de rechtbank bij de bepaling van de strafmaat aansluiting gezocht bij vergelijkbare zaken die bekend zijn uit de rechtspraak.

De berichtgeving over deze zaak in de pers heeft de rechtbank niet van overwegend belang geacht voor de strafmaat. Hiertoe heeft de rechtbank overwogen dat de verdachte deze publiciteit aan zichzelf te wijten heeft, dat de mate waarin de media aandacht besteden aan een bepaalde zaak van min of meer toevallige factoren afhangt en dat de hoeveelheid publiciteit een indicatie geeft van de mate waarin het misdrijf de rechtsorde heeft geschokt.

Ga naar betreffende uitspraak met nummer: AO5402

Zie het origineel