Gemeente Woerden

Bouwrijp maken grond project Hoochwoert

Deel Kerkplein blijft open voor evenementen
De voorbereidingen voor het bouwproject Hoochwoert gaan weer verder. Zowel de gemeente als de ontwikkelaar hebben rond Hoochwoert een aantal taken. Zo heeft de gemeente de taak om de gronden bouwrijp op te leveren. En de ontwikkelaar is verantwoordelijk voor het toekomstige bouwproces. De verwachting is dat ontwikkelaar AM Vastgoed rond de zomer met de bouw begint. Een precieze datum is echter nog niet te noemen. Dit hangt onder meer af van het vervolg van de formele bouwvergunningprocedure. De gemeente houdt u op de hoogte!

Werkzaamheden in maart, april en mei
Het bouwrijp maken van de grond omvat een pakket aan werkzaamheden. Hieronder kunt u nalezen wat er staat te gebeuren. Het werk wordt zo aangepakt dat de hinder voor de omgeving en het verkeer zoveel mogelijk beperkt blijft.

* Sloopwerkzaamheden
Komende week staat de sloop op het programma van een aantal leegstaande panden. Begonnen wordt met de sloop van 3 panden aan de Groenendaal, de voormalige A&P (m.u.v. het pastorie-deel) en 2 panden aan de Hoge Woerd. Later in de tijd volgen de voormalige drukkerij en de panden op de hoek Kerkplein/Hoge Woerd. De sloopterreinen worden met hekken afgeschermd.


* Grondwatersanering
Op een aantal plaatsen is nog een restvervuiling aanwezig (onder meer afkomstig van vroegere bedrijven). Deze plaatsen worden schoongemaakt. De vervuilde grond wordt afgevoerd. Daarna wordt het grondwater gedurende een aantal maanden gezuiverd met behulp van een zuiveringsinstallatie.


* Archeologie
Ook de archeologen laten zich geregeld zien. Onder de slooppanden aan de Groenendaal volgt binnenkort een beperkt archeologisch onderzoek. Dit onderzoek start waarschijnlijk eind maart. Daarnaast is er sprake van archeologische begeleiding: de archeologen nemen geregeld een kijkje bij de sloop, bodemsanering en kabels en leidingenwerk. Het doel is onder meer om te kijken of er niet meer grond wordt verzet dan nodig is.


* Aansluitingen nutsvoorzieningen/kabels en leidingen Dit betreft allerlei kleinere werkzaamheden zoals omzetten van brandkranen en verplaatsen van verlichting en straatmeubilair. Een grotere klus is het aanpassen van de riolering aan de Groenendaal en Kazernestraat. Dit werk staat rond april gepland. Zodra hierover meer bekend is vermelden we dit in deze pagina.


* Sloop- en ander werkverkeer
Vooral het slopen zal zwaar verkeer met zich meebrengen. De gemeente heeft hierover afspraken gemaakt met het sloopbedrijf. Lege wagens rijden via de Singel, Westdam, Meulmansweg en Kerkplein. Volle wagens rijden stapvoets weg via de Kruittorenweg naar de Oranjestraat.


* Verkeersoverlast
De wegen rondom de sloopterrein blijven zoveel mogelijk bereikbaar. Wel zal de Kazernestraat uit oogpunt van veiligheid een aantal dagdelen worden afgesloten. De bedrijven en organisaties aan het Kerkplein blijven bereikbaar.

Bij vragen en klachten..
Ondervindt u klachten van de werkzaamheden of heeft u vragen over de bereikbaarheid dan kunt u terecht bij de volgende personen:
* Opzichter Dick Doorn, telefoon 434120 (bij voorkeur vóór 9.00 uur en tussen 12.00-13.00 uur).

* Projectleider Jan van Leer, telefoon 428 344.
* Annet Geerts van het Team Communicatie, telefoon 428828.

Activiteiten Kerkplein gaan gewoon door!
Let op: een groot deel van het Kerkplein blijft bruikbaar voor de evenementen en festiviteiten. Ook voor de zomeractiviteiten van de horecaondernemers is plaats genoeg. Heeft u hierover vragen of wilt u overleggen over uw evenement? Dan kunt u bellen met Carolien van Dam, Afdeling Projecten, doorkiesnummer (0348) 428 661.