NU'91

VGN blokkeert onderhandelingen CAO Gehandicaptenzorg

Utrecht, 11 maart 2004

De werknemersorganisaties hebben tot het uiterste geprobeerd om tot een akkoord te komen voor een nieuwe CAO Gehandicaptenzorg. Alle moeite bleek tevergeefs. VGN (de werkgeversorganisatie in de gehandicaptenzorg) wilde nauwelijks op onze voorstellen ingaan. Kennelijk is VGN van mening dat het najaarsakkoord eenzijdig uitpakt. Geen loonsverhoging voor werknemers, geen netto-compensatie en ook nog terugdringing van het inkomen naar 70% in het tweede ziektejaar. Juist in een jaar waarin gekozen kan worden voor een slag in een toegankelijke en professionele CAO laat de VGN het afweten.

De werknemersorganisaties zijn op 10 maart de onderhandelingen ingegaan met de verwachting dat een akkoord in het verschiet lag. Die verwachting werd ruw verstoord. De VGN eiste dat er éérst afspraken zouden worden gemaakt over twee punten, voordat zij bereid waren echt te gaan onderhandelen. De forse beperking van het seniorenverlof en een onvoorwaardelijke afspraak over het inkomen in het tweede ziektejaar bleken obstakels voor verder overleg. VGN heeft zo een tijdbom onder de besprekingen gelegd.

Dit is jammer voor de onderhandelaars, maar vooral verdrietig voor de werknemers in de gehandicaptenzorg. Zo bruut de inhoudelijke onderhandelingen onder druk zetten betekent in de praktijk een blokkering van het overleg. De voorstellen van de vakbonden zijn afkomstig van de leden van die bonden, van de werknemers in deze branche. De VGN negeert hiermee hun eigen werknemers. Ze begrijpen niet dat het noodzakelijk is om afspraken te maken die aansluiten bij de opvattingen van de eigen werknemers. Het wegsturen van de onderhandelaars, betekent het wegsturen van de werknemers in de gehandicaptenzorg.

Als onderhandelaars hebben wij het overleg op alle manieren getracht aan te gaan. De pertinente weigering van VGN om feitelijk inhoudelijk te praten over medezeggenschap, sociaal beleid, netto-compensatie in de ziektekostenverzekering en pensioenpremie, heeft echter geleid tot een impasse. NU'91 rest niets anders dan nu eerst met de kaderleden te gaan praten.