Stadsdeel Bos en Lommer


Eerste Burgerinitiatief in Bos en Lommer ingediend

De Stadsdeelraad Bos en Lommer heeft zijn eerste Burgerinitiatief ontvangen.
De initiatiefnemers willen dat de Raad een jeugdhonk opzet voor de Marokkaanse jeugd in of bij het gebouw De Gibraltar. Ook vraagt men de Raad bij de inrichting van het nieuwe Bos en Lommerplein rekening te houden met een ontmoetingsplaats voor de oudere jeugd in de vorm van een horecagelegenheid.

Volgens de indieners is gebleken dat vooral de Marokkaanse jeugd tussen 10 en 20 jaar behoefte heeft aan uitbreiding van het netwerk aan jeugdhonken, met name in het noordelijk deel van Bos en Lommer. Met dit plan hopende indieners aan te sluiten bij de plannen van de Stadsdeelraad om minimaal vier jeugdhonken in te richten deze raadsperiode.

De indieners van het Burgerinitiatief zijn lid van de Socialistische Partij Bos en Lommer.
Het Burgerinitiatief is op 10 maart in de Raadscommissie welzijn en onderwijs behandeld en staat geagendeerd voor de Stadsdeelraad Bos en Lommer op 31 maart a.s.

Het Burgerinitiatief biedt inwoners van het stadsdeel de mogelijkheid de Stadsdeelraad een voorstel te doen. De indieners van het voorstel worden uitgenodigd hun idee in een voorbereidende raadscommissievergadering toe te lichten. Daarna zullen de raadsleden in de vergadering van de voltallige Stadsdeelraad aangeven of zij het idee steunen en kan worden uitgevoerd. Zo kunnen inwoners raadsleden direct benaderen en invloed uitoefenen op wat er in het stadsdeel gebeurt. Een voorstel moet aan bepaalde voorwaarden voldoen wil het een Burgerinitiatief zijn. De Griffie heeft alle informatie over het Burgerinitiatief.

Voor meer informatie kunt u terecht bij Sigrid Raben, Griffier Bos en Lommer, telefoon (020) 58 12 712.
| Colofon