Internetaanbod van KPN aan scholen toegestaan

Bron: Gerechtshof 's-Gravenhage

Datum actualiteit: 11-03-2004

Op 11 maart 2004 heeft het Haagse gerechtshof EDUCATIEF NET B.V. en EASYNET GROUP NEDERLAND B.V. (nl.tree) in het ongelijk gesteld. Het gerechtshof deed in hoger beroep uitspraak in een kort geding in het geschil van nl.tree met Koninklijke KPN N.V. en KPN TELECOM B.V. (KPN) over het leveren van breedband internettoegang aan de Nederlandse scholen (en andere onderwijsinstellingen)
Nl. tree (een gezamenlijke onderneming van negen kabelexploitanten) heeft gedurende drie jaar -exclusief- breedband internettoegangsdiensten aan de scholen kunnen leveren. De contracten met de scholen eindigden per 1 januari 2004. KPN heeft daarop vooruitlopend eind september 2003 aan de scholen het aanbod gedaan gratis breedband internetdiensten te leveren gedurende drie jaren. KPN wordt door nl.tree verweten daarmee misbruik te hebben gemaakt van haar (economische) machtspositie en onrechtmatig te hebben gehandeld onder meer op grond van de Mededingingswet en het telecommunicatierecht.
Het gerechtshof heeft -anders dan de voorzieningenrechter in eerste aanleg- niet aannemelijk geacht dat KPN een economische machtspositie heeft op de markten van breedband internet- en netwerktoegangsdiensten zodat daarom ook geen verbod ter zake van misbruik op die markten is gegeven. Verder vond het gerechtshof dat KPN haar breedband "wholesaleverplichtingen" ingevolge de telecommunicatieregelgeving (groothandels- verplichtingen zoals die gelden ten opzichte van Internet Service Providers) wel is nagekomen.
Ook de door nl.tree voor de toekomst gevorderde (verbods- en gebods)maatregelen zijn afgewezen.

Ga naar betreffende uitspraak met nummer: AO5399

Zie het origineel