Ministerie van Justitie

Versterking positie slachteroffer misdrijf
11 maart 2004

De rechten van mensen die slachtoffer waren van een misdrijf worden uitgebreid. Minister Donner heeft hierover een wetsvoorstel naar de Tweede Kamer gestuurd. Het slachtoffer krijgt recht op informatie over de voortgang van de strafzaak en de mogelijkheden van schadevergoeding worden uitgebreid. Door het recht informatie toe te voegen aan het strafdossier, wordt de positie van het slachtoffer versterkt (slachtofferverklaring).

Slachtofferverklaring
In overleg met het Openbaar Ministerie heeft minister Donner besloten dit jaar de schriftelijke slachtofferverklaring landelijk in te voeren. Het slachtoffer stelt samen met Slachtofferhulp Nederland en het Openbaar Ministerie of politie een verklaring op over de impact van het gebeuren (victim impactstatement). De rechter leest deze verklaring voor tijdens het proces. De verklaring past binnen het streven om de positie van het slachtoffer in het strafproces te verbeteren. Donner vraag Slachtofferhulp Nederland zich nog nadrukkelijker in te zetten bij de begeleiding van het slachtoffer binnen het strafproces.