NL.TREE

nl.tree

Den Haag, 11 maart 2004

nl.tree gaat door op ingezette koers ondanks uitspraak Hof.

Vandaag deed het Gerechtshof in Den Haag uitspraak in het hoger beroep van het kortgeding dat nl.tree en easynet hebben aangespannen tegen het gratis internetaanbod van KPN. De rechter zag onvoldoende reden KPN te verbieden om onder de kostprijs internet aan te bieden aan scholen.

nl.tree reageert nuchter: 'Uiteraard hadden wij graag het verbod dat de rechter op 12 november 2003 aan KPN oplegde in dit hoger beroep bevestigd gezien. nl.tree blijft de koers die vorig jaar is ingezet volgen: het ontwikkelen en leveren van e-learning en internetdiensten voor het onderwijs,' aldus Erik Zegwaart, algemeen directeur van nl.tree.

Erik Zegwaart hoopt samen met easynet op een snelle afwikkeling van de bodemprocedure die nl.tree en easynet hebben ingesteld in het belang van de scholen en de markt. Het is nog maar de vraag of KPN opnieuw met een gratis aanbod komt naar de scholen.

nl.tree verlengde in januari 2004 haar aanbod naar de scholen die in 2003 nog niet hadden gereageerd. Nu bedankt Erik Zegwaart de Nederlandse onderwijsinstellingen die in 2004 bij nl.tree zijn gebleven: 'Dat geeft ons een enorm blijk van vertrouwen. Onze diensten zijn afgestemd op de behoeften in het onderwijs. Wij bieden deze op maat aan en met hoge kwaliteitsgaranties. Deze koers houden wij graag aan.'

Volgens Arjen Berendsen, Managing Director van easynet: 'Deze uitspraak maakt de keuze voor scholen niet eenvoudiger. Waar scholen eerst een divers aanbod van internetdiensten werd beloofd door OCW, wordt de keuze nu min of meer opgelegd door het kiezen voor KPN die 'onder de kostprijs' internet aanbiedt.' easynet zet bovendien vraagtekens bij het aanbod van KPN; 'Het was niet gebaseerd op internetbehoeften vanuit een school.'

easynet blijft de scholenmarkt bedienen met haar professor Breedband oplossing. 'De laatste maanden bleven de aanvragen voor internet voor scholen binnenkomen, juist omdat easynet duidelijkheid en vertrouwen is blijven uitstralen.'