Fontysdonderdag 11 maart 2004

Fontys: beste website van alle hogescholen

Fontys Hogescholen heeft de beste website van alle Nederlandse hogescholen. De site van Fontys krijgt een 7. De Hogeschool van Utrecht scoort 6,9. Saxion Hogeschool Enschede behaalt met een krappe 6 de derde plaats. Een en ander blijkt uit een onafhankelijk onderzoek van Overheid.nl in opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken.

Het verschil tussen de hogescholen is opmerkelijk. Alleen de drie beste scoren een 6 of meer. Daarna volgen in termen van rapportcijfers alleen nog maar onvoldoendes, beginnend met een 5,6 voor de Hogeschool van Amsterdam. Eén van de laatste in de rij - op de 45e plaats - is de Katholieke PABO Zwolle met een 2. Daartussen bevinden zich onder andere op de 6e plaats Hogeschool INHOLLAND met 5,3; op de 12e plaats Hogeschool Den Bosch met 4,5; op de 20e plaats de Nederlandse Hogeschool voor Toerisme en Verkeer met 3,9 en op de 22e stek staat de Hogeschool Brabant met 3,8.

Niet alleen de websites van de hogescholen zijn onderzocht, maar ook die van onder andere: universiteiten, ROC's, provincies, gemeentes en de regiokorpsen van politie. Bij de universiteiten staat de Universiteit van Tilburg bovenaan met 7,7. Dan volgen de Erasmus Universiteit met 7,1 en de Vrije Universiteit met 6,6. Van de ROC's is Amsterdam de beste in zijn categorie met 5,5. In de categorie Zelfstandige Bestuursorganen (ZBO's) eindigt de Informatie Beheer Groep (IBG) als 96e van de 106 met een 2,3.

Het onderzoek naar de kwaliteit van de websites is uitgevoerd door het programmabureau Advies Overheid.nl in opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken. De sites zijn op zes onderdelen beoordeeld: technische toegankelijkheid, e-mailresponse, gebruiksvriendelijkheid, algemene informatie en actualiteit, bestuurlijke informatie en dienstverlening.

Het onderzoek van Advies Overheid.nl is te raadplegen via http://advies.overheid.nl/monitor2003/1_inleiding/index.html