Gemeente Gouda
datum: 11 maart 2004
afdeling: Communicatie en persvoorlichting
contactpersoon: Linda Dinkelman
telefoon: 0182-588221

beperkt aantal mensen vraagt bijdrage voor reis naar Marokko

De Marokkaanse gemeenschap heeft aangegeven aan het Goudse gemeentebestuur dat er hooguit enkele mensen een bijdrage vragen uit de bijzondere bijstand, voor een reis naar het rampgebied in Marokko. Mensen die hiervoor in aanmerking willen komen zijn geïnformeerd via de moskeebesturen.

Op verzoek van het college van B en W heeft de Marokkaanse gemeenschap een inventarisatie gemaakt van Marokkaanse Gouwenaars met een inkomen op bijstandsniveau die familieleden (eerste en tweede graads) hebben in het rampgebied met zwaar lichamelijk letsel, danwel overleden zijn. De gemeente beoordeelt op basis van de geldende criteria van deze regeling of iemand recht heeft op bijzondere bijstand.


-- einde bericht --
Footer