Politie Gelderland-Midden

`t Is er veiliger op geworden in Gelderland-Midden
Publicatiedatum: 11-03-2004

Burgers voelen zich veiliger omdat zij beduidend minder vaak slachtoffer zijn geworden drugs- en drankoverlast, autokraken en autodiefstal. Het aantal meldingen drugs/drankoverlast in de hele regio Gelderland-Midden daalde in 2003 met 17% procent. Met name in Arnhem was er een zeer sterke daling van deze vorm van overlast (-33%). Autodiefstal daalde tot onder het niveau van 1997. Er werden maar liefst 34 procent minder auto's gestolen dan het vorige jaar. Ook het aantal roofovervallen daalde fors met 28 procent. De jarenlange oplopende geweldspiraal is doorbroken. Het aantal geweldsdelicten daalde in 2003 licht en onveiligheidsgevoelens op dit punt nemen ook af.
Alhoewel het aantal verkeersongevallen in de regio Gelderland-Midden daalde met 9 procent waren het afgelopen jaar toch 43 dodelijke verkeersslachtoffers te betreuren; 12 meer dan in 2002. In 2003 vielen er 9 doden bij drie aanrijdingen. Dit blijkt uit het jaarverslag van de politie Gelderland-Midden dat vandaag is gepresenteerd.

Het aantal aangiften van geweld nam in 2003 licht af (4067 aangiften). In de helft van de gevallen ging het om mishandeling. Het aantal overvallen nam regionaal af met 28 procent. Het aantal gevallen van openlijke geweldpleging nam vorig jaar echter toe met 37 gevallen. Bedreiging en straatroof nam iets toe. Er werden voor geweldsdelicten in het algemeen 2200 verdachten overgedragen aan het Openbaar Ministerie, iets meer dan het jaar daarvoor.

Voertuigcriminaliteit
Er werden in Gelderland-Midden 1489 auto's gestolen, 34 procent minder dan in 2002. In het district Arnhem Veluwezoom werden 33 procent minder auto's gestolen. In district West-Veluwe Vallei bedroeg de afname 42 procent en in Rivierenland werden 26 procent minder auto's gestolen. Het aantal autokraken daalde vorig jaar met 18 procent tot ruim 7000 aangiften. De politie kon 5 procent meer verdachten overdragen aan het Openbaar Ministerie.

Veiligheid op de weg
Alhoewel het aantal verkeersongevallen in de regio Gelderland-Midden daalde met 9 procent waren het afgelopen jaar toch 43 dodelijke verkeersslachtoffers te betreuren; 12 meer dan in 2002. In 2003 vielen er 9 doden bij drie aanrijdingen. Er waren ook met 521 ziekenhuisgewonden iets meer verkeersslachtoffers met letsel. In de afgelopen tien jaar is het totaal aantal voertuigen op de Nederlandse wegen verviervoudigd en er zijn honderden kilometers `asfalt' bijgekomen. Allerlei verkeersmaatregelen en strenger handhavingsbeleid hebben ertoe geleid dat het aantal verkeersongevallen met doden en gewonden, ondanks de toegenomen verkeersintensiteit, de afgelopen tien jaar drastisch naar beneden is gegaan. In de regio Gelderland-Midden werden vorig jaar ruim 328.000 bekeuringen uitgedeeld. Het merendeel hiervan waren bonnen voor het niet dragen van de gordel, het rijden door roodlicht, alcoholmisbruik, snelheid en het niet dragen van een helm.

Vernieling
Er kwamen vorig jaar minder aangiften binnen van vernieling. Er werd vooral minder vernield in de districten West-Veluwe Vallei en Rivierenland. De dalende tendens van vernieling zet zich nu al drie jaar voort.

Jeugdcriminaliteit
Gelderland-Midden registreerde 3762 verdachten onder de achttien jaar, een afname van 4 procent. Het aantal aangehouden verdachten jonger dan 18 jaar verminderde met 4 procent tot 116. Door de politie werden 1302 minderjarige verdachten overgedragen aan het Openbaar Ministerie. Het aantal Halt-verwijzingen daarentegen nam toe met 17 procent De regio investeert al jaren in het tegenhouden van jeugdcriminaliteit door gebiedsagenten te leren hoe dat zij vroegtijdig risicogedrag kunnen signaleren bij kinderen en hoe dat zij voor doorverwijzing of hulpinterventie kunnen zorgen.

Wat gaat de politie de komende jaren doen
Het aantal misdrijfverdachten moet stijgen met ruim 16 procent en het aantal staande houdingen bij overtredingen moet toenemen met 6000 tot 43840. Jeugdige veelplegers en harde kernjongeren worden stelselmatig opgepakt en binnen 30 dagen voor de rechter gebracht. Het vreemdelingentoezicht wordt verscherpt en er moeten meer illegale vreemdelingen in bewaring worden gesteld.

De telefonische bereikbaarheid van de politie moet verbeterd worden en het cijfer dat de burger geeft voor tevredenheid over de politie moet van een magere 6 naar een 7.
Allerlei vormen van geweld en overlast op straat (ook huiselijk geweld) moeten nog verder teruggebracht.Toezicht en controle in de openbare ruimte worden vergroot en veelplegers worden met voorrang aangepakt.

De nadruk de komende jaren zal liggen op:

o Het tegenhouden van criminaliteit
o Het opsporen
o Het proces van Intake en dienstverlening

voor nadere informatie:
centraal persloket communicatie
politie Gelderland-Midden
026 352 4606

---