FNV BONDGENOTEN

Zwarte lijst Vendex KBB voorlopig van de baan

Het voornemen van Vendex KBB om een zwarte lijst in te stellen voor stelend en frauderend winkelpersoneel is voorlopig van de baan. De Centrale Ondernemingsraad heeft zich tegen een zwarte lijst uitgesproken en de directie van Vendex KBB stemt hiermee in. De COR heeft bezwaren tegen een zwarte lijst voor winkelpersoneel, omdat de werkgever dan mogelijk op de stoel van de rechter gaat zitten en de straffen voor personeel dan onevenredig zwaar zijn. Daarnaast vindt de COR dat er onduidelijkheid is over eenduidige criteria waarop iemand beoordeeld wordt.
De COR wil dat er eerst landelijk overeenstemming is tussen de vakbonden en de Raad voor de Nederlandse Detailhandel, de werkgeversorganisatie, over het instellen van een zwarte lijst. De lijst moet bovendien eerst getoetst worden door het College Bescherming Persoonsgegevens.
FNV Bondgenoten is blij met de beslissing van de directie om zich neer te leggen bij het besluit van de COR. 'Wij huldigen hetzelfde standpunt als de COR wat betreft zwarte lijsten, maar waar we vooral tevreden over zijn is dat de directie van Vendex KBB het besluit van de COR overneemt,' aldus Margreet Jansen, bestuurder FNV Bondgenoten.

Vendex KBB wilde in de Hema en V&D-filialen een proef draaien met een zwarte lijst. Uiteindelijk zouden zo'n 50.000 werknemers ermee te maken krijgen.

De Raad voor de Nederlandse Detailhandel, de werkgeversorganisatie, heeft enige tijd geleden aangekondigd ook met een zwarte lijst te komen. Die zou dan door het College Bescherming Persoonsgegevens getoetst moeten worden en er zou overleg over plaatsvinden met de vakbonden. Tot nu toe heeft het College echter formeel nog niets ontvangen en is er nog geen overleg over geweest met de bonden.

Meer informatie:
Ferry Wijninga, lid Centrale Ondernemingsraad Vendex KBB
06-20273201
Margreet Jansen, bestuurder FNV Bondgenoten

010-2335108 of 06-51255979

11 mrt 04 14:45