CBS

Correctie persbericht inflatie
In het vandaag verschenen persbericht over het consumentenprijsindexcijfer is vermeld dat de inflatie van 1,2 procent de laagste is sinds oktober 1995. Dit moet zijn sinds november 1989. De uitkomst van 1,2 procent werd vergeleken met de reeks werknemers met een laag inkomen in plaats van met de reeks alle huishoudens.

Uitstel persbericht Verzekeraars en pensioenfondsen Wegens het niet tijdig beschikbaar zijn van het basismateriaal is het voor vrijdag 12 maart 2004 geplande persbericht Verzekeraars en pensioenfondsen uitgesteld. Zodra de nieuwe publicatiedatum bekend is, wordt deze gepubliceerd via de Persagenda.

PB04-800
11 maart 2004
14.00 uur
Centraal Bureau voor de Statistiek
Mededeling