SERV
Jozef II-straat 12-16
1000 BRUSSEL
Tel. (00 32) 2 209 01 11
Fax. (00 32) 2 217 70 08

Sociaal Economische Raad van Vlaanderen

Persbericht

Eén op vijf in Vlaamse bedrijven ouder dan 45 jaar

Wie zijn deze oudere werknemers en waar werken ze? Brussel, 11 maart 2004

T.a.v. de redactie,

Eén op vijf of 21,9% van de werknemers in de Vlaamse bedrijven is 45 jaar of ouder. De Vlaamse bevolking op beroepsactieve leeftijd (tussen 15 en 64 jaar) telt 37,2% 45-plussers. Een beperkt deel van hen is nog aan het werk. STV-Innovatie & Arbeid, een onderzoekscel binnen de SERV, onderzocht wie de werkenden 45-plussers zijn en waar ze aan de slag zijn. De oudere werknemers in Vlaamse bedrijven zijn in hoofdzaak mannelijke voltijdse arbeiders. Ze werken vooral in kleine en middelgrote ondernemingen en vooral in oudere industriële sectoren. Deze nieuwe analyse brengt voor de Vlaamse sociale partners duidelijk in kaart waar de uitdagingen liggen voor het verhogen van de werkzaamheidsgraad.

In de onderzochte sectoren (goed voor 32% van de beroepsbevolking) zijn 272.229 personen of 21,9% van de werknemers 45 jaar of ouder. In de industrie zijn er 25,7% werknemers van 45 jaar en ouder aan het werk, in de profitdiensten 18,7%.

Waar vinden we de grijze bedrijven?
De meeste oudere werknemers zijn terug te vinden in de oudere industriesectoren zoals de metallurgie (36,7%) en enkele oudere profitdienstensectoren zoals de verhuurdiensten (31,2%). De nieuwere sectoren tellen minder 45-plussers, zoals de informaticasector (9,2%) en de private post en telecommunicatie (9,6%). Sectoren zoals de horeca (16,7%) en de kleinhandel (16,9%) stellen door de aard van de activiteiten minder ouderen tewerk.

Ongeveer 37,8% van alle 45-plussers is in vijf sectoren tewerkgesteld: bouw (27.754), groothandel (26.340), vervoer (17.019), kleinhandel (17.008) en voedingsnijverheid (14.747).

De 45-plussers zijn eerder aan de slag in kleine en middelgrote bedrijven. De middelgrote ondernemingen met 50 tot 199 werknemers tellen het hoogste percentage 45-plussers (23,3%), de kleine ondernemingen van 0 tot 49 werknemers hebben 22,1% oudere werknemers in hun rangen en de bedrijven van 200 en meer werknemers 21,1%.

Verschillende factoren kunnen tegelijk een rol spelen bij de leetijdsopbouw van een sector, zoals de leeftijd van sectoren en bedrijven, de activiteiten en de sociaal-economische context van een sector, de arbeidsvoorwaarden en omstandigheden en de dynamiek van in- en uitstromen op de arbeidsmarkt.

Wie zijn de grijzende werknemers?
De mannelijke voltijdse arbeiders (42,1%) vormen de belangrijkste groep bij de 45-plussers in de Vlaamse industrie en de profitdiensten. Mannen (74,4%), arbeiders (60,4%) en voltijds werkenden (78,8%) maken de meerderheid uit. Ze zijn voornamelijk kortgeschoold (52,1%) met een diploma van lager of lager secundair onderwijs en werken in technisch-uitvoerende functies (57,3%).

Het gaat vooral over jongere ouderen. Zowat 46% van de 45-plussers in de Vlaamse bedrijven is tussen 45 en 49 jaar, 34% tussen 50 en 54 jaar, 15% tussen 55 en 59 jaar en 5% tussen 60 en 64 jaar. Dit in tegenstelling tot de 45-plussers in de Vlaamse bevolking: respectievelijk 29%, 27%, 22,2% en 21,7%. Deze beide kenmerken doen veronderstellen dat het een inspanning zal vergen om de 45-plussers aan de slag te houden.

De Vlaamse sociale partners beschikken met deze studie voor het eerst over een duidelijk beeld op de leeftijdsstructuur van bedrijven en sectoren. De SERV biedt deze resultaten aan de sectoren en de diversiteitsinitatieven aan om hen te ondersteunen bij hun aanpak om de doelstellingen van het pact van Vilvoorde voor de werkzaamheid van ouderen te realiseren.

Het statistisch informatiedossier De tewerkstelling van de oudere werknemers in de industrie en profitprofitdiensten in het Vlaams Gewest in 2000 bestaat uit drie onderdelen. Deel 1: Algemene analyse, Deel 2: De industriesectoren, Deel 3: De profitdienstensectoren. De delen kunnen afzonderlijk worden besteld. Per sector is een beschrijvende statistische analyse beschikbaar. Op basis van RSZ-gegevens en gegevens van de Enquête naar de Arbeidskrachten van het NIS werden 32 sectoren uit de industrie en profitdiensten bestudeerd.

Voor meer info over het onderzoek kan u terecht bij Leen Baisier, 02/20.90.174, lbaisier@serv.be. Het rapport kan u downloaden en bestellen via de SERV-website : www.serv.be Voor meer informatie over dit persbericht kan u contact opnemen met de SERV, Christine Jacobs, Communicatieverantwoordelijke, tel. 02/20.90.188, cjacobs@serv.be

Bijlage 1: de leeftijdspiramide van Vlaamse bedrijven

(vraag de tabellen op bij de afzender)