Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

ministerie van Landbouw,
Natuur en Voedselkwaliteit

Minister Veerman op visserijconferentie Dundalk (Ierland):

'Constructieve discussie tussen vissers en biologen nodig'


11 maart 2004 -

'Het onderzoek naar de visbestanden moet worden geoptimaliseerd, zodat niet alleen de biologen, maar ook de vissers erachter staan. Iedereen moet overtuigd zijn dat de juiste meetmethoden en populatiemodellen worden gebruikt. Daarom zou ik graag zien dat vissers hun ervaringsfeiten naast de cijfers van de biologen leggen, zodat er een constructieve discussie kan worden gevoerd.' Dat zei minister Veerman van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) vandaag tijdens zijn inleiding op de conferentie over milieuvriendelijke visserijmethoden in het Ierse Dundalk.

Allerlei vormen van samenwerking tussen bedrijfsleven, overheid en wetenschap kunnen bijdragen aan de ontwikkeling van een duurzame visserij, aldus Veerman. Als voorbeeld noemde hij onder meer de steun van de overheid aan de ontwikkeling van de zogenaamde pulskor als vervanger van de boomkor. Door platvis (tong en schol) met elektrische pulsjes uit het sediment te jagen wordt het gebruik van boomkorkettingen voorkomen. Dit levert winst op voor de bodemecologie, terwijl de visserij niet wordt benadeeld: een win-win situatie. Binnenkort wordt dit nieuwe vistuig een jaar in de praktijk getest.

Vereenvoudiging regels
Veerman bepleitte ook vereenvoudiging van de Europese regels voor de visserij, bijvoorbeeld op het gebied van maaswijdten. Dit om de administratieve lastendruk te verminderen en het draagvlak bij de sector te vergroten. Bovendien is een eenvoudig stelsel een goed uitgangspunt voor toezicht, controle en handhaving. 'Duurzame visserij is gebaat bij een strenge handhaving van de regels', aldus Veerman, 'maar die regels moeten dan wel uitvoerbaar zijn'.

Samenwerking op controlegebied
Minister Veerman memoreerde zijn initiatief om met collega-lidstaten rond de Noordzee de samenwerking op controlegebied te versterken. 'Lidstaten voeren hun controletaken allemaal op hun eigen manier uit', aldus de minister. 'Sommige landen staan bij de sector bekend als streng, andere juist als soepel. Dat geeft scheve ogen binnen Europa.' Gelijkwaardige controleniveaus zijn daarom geboden.

Tweerichtingsverkeer
'We zijn in Europees verband hard aan het werk om een duurzame visserij te realiseren', besloot Veerman, 'en het besef dringt door dat we de sector daarbij moeten betrekken. Het top-down model waarbij de Europese Commissie en de lidstaten regels uitvaardigen, is te eenzijdig. We hebben ook behoefte aan bottom-processen, waarbij de vissers hun eigen licht laten schijnen op problemen. Nederland zal zich voor dat tweerichtingsverkeer inzetten.'

Ierland organiseerde de conferentie 'Fast Tracking the Development of Environmentally-Friendly Fishing Methods' in het kader van het Ierse voorzitterschap van de EU. Naast Veerman hielden onder meer de Europese Visserijcommissaris Franz Fischler en de Zweedse minister Ann-Christin Nykvist een inleiding. Voorzitter van de conferentie was de Ierse Visserijminister Dermot Ahern.

De volledige tekst van de inleiding van minister Veerman is te vinden op de internetsite van het ministerie van LNV: Conference on Fast Tracking the Development of Environmentally-Friendly Fishing Methods in Dundalk, Ireland Zie het origineel
origineel