PERSBERICHT

Rotterdam, 11 maart 2004

Tarieven Quion in top 5 van laagste rentes

De hypotheekrentetarieven van de Quion-Fundingpool, het generieke geldverstrekkersmodel dat Quion voor verschillende marktpartijen beschikbaar stelt, zijn in de loop van de afgelopen drie jaren steeds concurrerender geworden. In 2003 resulteerde deze ontwikkeling in tarieven die nagenoeg altijd tot de top-5 van de markt behoorden. Zo zijn de 5-, 10- en 15 jaars tarieven ruim 0,3% lager dan het marktgemiddelde en voor unit linked levenhypotheken vaak zelfs 0,4%. De rentetarieven stonden vrijwel altijd in de tarieven top-5. Ook in de eerste periode van 2004 heeft zette deze trend zich doorgezet. Quion is traditioneel sterk in aflossingsvrije- en spaarhypotheken; de laatste twee jaar is ook een markante sprong voorwaarts zichtbaar in de unit linked levenhypotheken, alsmede de 125% EW-tarieven. Dit zijn de conclusies van onderzoeksbureau MoneyView, die een uitvoerige analyse heeft gemaakt van de historische ontwikkeling van de marktbrede hypotheekrentetarieven. In het onderzoek zijn 75 geldverstrekkers met elkaar vergeleken.

Quion neemt een bijzondere plaats in binnen de Nederlandse hypotheekmarkt. Enerzijds biedt de onderneming verwerking en processing van hypotheken aan voor derden, anderzijds bemiddelt zij ten behoeve van verschillende geldverstrekkers, hetgeen resulteert in de zogeheten Quion-Fundingpool. Binnen de Quion-Fundingpool zijn meerdere grote geldverstrekkers actief. De door hen aangeboden rentes worden continue met elkaar vergeleken en de consument krijgt uiteindelijk een hypotheekrente aangeboden van dié geldvertrekkers met de laagste rente op dat moment. Een aantal arrangementspartners zoals Falcon, Generali, Erasmus en Hypotrust worden op deze wijze van een aantrekkelijk geprijst hypotheekassortiment voorzien.

Tarieven: actuele stand van zaken (peildatum 6 februari 2004)


Aflossingsvrij NHG Spaar NHG Unit linked leven NHG 5 JR 10 JR 15 JR 5 JR 10 JR 15 JR 5 JR 10 JR 15 JR Marktgemiddelde 4,30 4,98 5,31 4,43 5,09 5,42 4,36 5,03 5,38 Falcon/Generali/Erasmus/Hypotrust 4,00 4,65 4,95 4,15 4,80 5,10 4,00 4,65 4,95 Ranking 1e 1e 1e 2e 1e 2e 2e 2e 1e

Aflossingsvrij 125% Spaar 125% Unit linked leven 125% 5 JR 10 JR 15 JR 5 JR 10 JR 15 JR 5 JR 10 JR 15 JR Marktgemiddelde 4,72 5,39 5,74 4,86 5,51 5,83 4,78 5,44 5,79 Falcon/Generali/Erasmus/Hypotrust 4,45 5,10 5,40 4,55 5,20 5,50 4,45 5,10 5,40 Ranking 2e 2e 3e 2e 1e 2e 3e 2e 3e
(bron: MoneyView)

De Quion-Fundingpool is de snelste en de meest eenvoudige manier voor Nederlandse en buitenlandse geldverstrekkers om toegang te krijgen tot de Nederlandse hypotheekmarkt. Met de beschikbare gelden en een assortiment van aantrekkelijke hypotheekproducten kunnen andere financiële instellingen, al dan niet onder eigen label en zonder veel extra investeringen, actief de markt op met hypotheken. Als specialist in hypotheekprocessing biedt Quion ook ondersteunende oplossingen die aansluiten bij de wensen van de partners. Voor het gehele hypotheekproces of voor één of meer specifieke disciplines, inclusief de permanente beschikbaarheid van betrouwbare managementrapportages. De scherpe tarieven van de Quion-Fundingpool, vertalen zich voor de partners in extra aandacht, en dus omzet, voor het met hen samenwerkende intermediair. Een belangrijke bijdrage in de huidige, sterk concurrerende, hypotheekmarkt die tevens vaak bepalend is voor de afzet van andere financiële producten, zoals levensverzekeringen. Het streven naar concurrerende tarieven en voorwaarden is voor Quion dan ook een primaire aangelegenheid en één van de succesfactoren van de opmerkelijke groei in de afgelopen jaren.


Over Quion
Quion is een onafhankelijke onderneming die zich richt op de volledige begeleiding van hypotheken voor derden. Quion heeft een groot aantal gerenommeerde financiële instellingen als klant. Het bedrijf beschikt over een modern, in-house ontwikkeld hypotheeksysteem. Dit systeem is modulair opgebouwd, zodat Quion meerdere merken en hypotheekproducten gelijktijdig kan ondersteunen. Bij Quion zijn momenteel 150 medewerkers werkzaam. Per ultimo 2003 wordt door Quion een hypotheekportefeuille begeleid van 6,6 miljard Euro.