Gemeente Woerden

Project Brede School Snel en Polanen

In de laatste fase van de ontwikkeling van Snel en Polanen wordt in de komende jaren in het oostelijk deel van de wijk de laatste serie woningen gebouwd: Waterrijk. In die wijk hoort natuurlijk ook een school. Deze school zal er komen in de vorm van een brede school, dat wil zeggen dat er, behalve voor onderwijs, ook plek zal zijn voor kinderopvang, een peuterspeelzaal en jeugdgezondheidszorg.

De Regenboog zal in elk geval naar deze plek verhuizen. In februari is de startbijeenkomst met de betrokken instellingen geweest. Deze week vindt er een vervolgbijeenkomst plaats. Er worden dan verschillende werkgroepen geformeerd en ook wordt een eerste aanzet gegeven voor een Programma van Eisen (onder andere: welke ruimten komen erin, met hoeveel vierkante meter). De brede school moet in 2007 worden opgeleverd.

Tussen Schoolse Opvang (TSO)-project
In Snel en Polanen blijven steeds meer kinderen over. Het wordt steeds moeilijker om ouders te vinden die grote groepen kinderen kunnen begeleiden en om de ruimte te vinden om die kinderen prettig te laten overblijven. Over een aantal jaren zal de Minister van Onderwijs scholen verplichten professionele begeleiding voor het overblijven te regelen. Op de Regenboogschool loopt in samenspraak met de gemeente en andere scholen een proef om de begeleiding van de tussenschoolse opvang deels in handen te leggen van betaalde krachten.

Nieuwsbrief Brede Scholen Woerden
De afgelopen weken heeft u op deze internetsite kunnen lezen over de brede scholen in het Schilderskwartier en Harmelen. Deze informatie is afkomstig uit de nieuwsbrief Brede scholen Woerden. Naast informatie over brede scholen, vindt u ook informatie over Buiten Schoolse Opvang (BSO) en Breedtesport in deze nieuwsbrief. Wilt u de nieuwsbrief ontvangen, dan kunt u contact opnemen met Mart Roegholt van de afdeling Onderwijs en Welzijn, telefoon (0348) 428 894.

De flexplek in Snel& Polanen is de voorloper van de nieuwe brede school en biedt ruimte aan kinderopvang en extra schoollokalen, zolang de nieuw te bouwen accommodatie nog niet klaar is.