Gemeente Apeldoorn

Politie Museum en Ambulance Museum in Bakkenesgarage

Afgelopen week heeft het Nederlands Politie Museum tijdelijk zijn intrek genomen in de voormalige garage van Bakkenes. Ook het Nationaal Ambulance- en Eerstehulpmuseum zal binnenkort naar deze locatie komen. Daarmee is de eerste stap gezet op weg naar de vestiging van Het Secureon, museum voor politie, brandweer en ambulancezorg in Apeldoorn.

De afgelopen week is de inventaris en een deel van de collectiedepots van het Nederlands Politie Museum overgebracht van het LSOP, Politie Onderwijs- en Kenniscentrum aan de Arnhemseweg naar het nieuwe onderkomen aan de kanaaloevers. Het museum moest plaats maken voor enkele landelijke politie-onderdelen die in het LSOP-gebouw worden samengebracht.

Beide musea hebben de bedoeling om vanaf de zomervakantie de deuren te openen voor het publiek. Samen met het Nationaal Brandweermuseum, het Nationaal Brandweer Documentatiecentrum en de Nationale Collectie Bescherming Bevolking streven deze twee musea naar de vorming van Het Secureon.

Afgelopen najaar hebben de fusiepartners zich uitgesproken voor Apeldoorn als plaats van vestiging van Het Secureon. Waar het nieuwe museumgebouw precies komt, is nog in studie. De binnenstadslocatie Haven-centrum en de zogeheten Veldhuislocatie in hetzelfde stadsontwikkelingsgebied zijn in ieder geval als mogelijke vestigingsplaats aangewezen. Het politie- en ambulancemuseum kunnen twee tot drie jaar op de locatie-Bakkenes blijven. Het Nederlands Politie Museum huurt het pand van woningstichting Ons Huis.

Als de verhuizing naar de kanaaloevers achter de rug is, richten de musea alle aandacht op de inrichting van de nieuwe ruimte en de voorbereiding voor de officiële opening over enkele maanden. Daarbij is de medewerking van vrijwilligers onontbeerlijk. Wie de bestaande groep wil aanvullen en tijd heeft voor het begeleiden van toekomstige museumbezoekers en het verlenen van overige hand- en spandiensten, kan tijdens kantoren contact opnemen met het Nederlands Politie Museum, telefoon 055 - 543 0691.

Voor het laatst bijgewerkt op: 11-mrt-2004 02:33