Vereniging Spierziekten Nederland

Nieuws

Brief aan Ross

Een korte, maar indrukwekkende en duidelijke brief van een lid aan staatssecretaris Ross die de gedachten van veel VSN-leden vertolkt

Mw. C. Ross - Van Dorp

Staatssecretaris VWS

Onderwerp: Vervoersregeling Valys ------, 8 maart 2004

Geachte mevrouw Ross,

Tot op heden heb ik tot volle tevredenheid voor vervoer buiten de regio gebruik gemaakt van TraXX.

Door mijn handicap ( progressieve spierdystrofie) ben ik niet alleen rolstoel gebonden maar ook gebonden aan een beademingsmachine voor chronische beademing. Dit betekent dat het reguliere openbaar vervoer voor mij ontoegankelijk is en voor mij een andere vorm van vervoer dan met TraXX niet mogelijk is.

Als ik dan lees dat Valys is bedoeld als aanvulling op reizen met openbaar vervoer dan vrees ik het ergste.

Daarbij komt dat het medisch niet verantwoord is dat ik alleen op reis ga. Door de 24-uurs beademing moeten mijn luchtwegen regelmatig worden uitgezogen en daarvoor heb ik directe hulp van derden nodig. Het betreft hier dus geen meereizen van reisgenoten doch puur noodzakelijke begeleiding. Ook voor deze noodzakelijke begeleiding moet straks een kilometerprijs van EUR 0,16 worden betaald.

Ook de kilometerbeperking, in mijn geval denk ik van 700, en de km-prijs die daarna wordt berekend is buiten alle proporties. Dit wordt voor mij onbetaalbaar en is een regelrechte aanslag op mobiliteit, vrijheid en zelfstandigheid en dringt mij steeds verder in een sociaal isolement.

Is dat waar u voor kiest?

Het zou u sieren wanneer u zich sterk maakt voor een bovenregionaal vervoersysteem voor gehandicapten dat voor wat betreft kosten en mogelijkheden vergelijkbaar is met het reguliere openbaar vervoer.

Graag wil ik u als CDA-bewindsvrouw aanspreken op: "Laat heel wat verbroken dreigt te worden".

Hopende op een menswaardige en betaalbare vervoersregeling,

Hoogachtend,

Mw. S.M. W------

Cc: div. instanties
11 maart 2004

VSN - Lt. gen. van Heutszlaan 6 - 3743 JN Baarn tel: 035-5480480 Spierziekten Infolijn: 0900-5480480 - E-mail: vsn@vsn.nl - Postbank 1422400