Ingezonden persbericht


PERSBERICHT 11 maart 2004

Geachte Redactie ,

Consument heeft meer vertrouwen in bestellen via internet

Ongeveer de helft van de huishoudens met een internetaansluiting heeft in 2003 online een aankoop of reservering gedaan. De stijging die in de jaren daarvoor werd gemeten, is duidelijk doorgezet (2002: 39 procent, 2001: 30 procent en 2000: 32 procent). Bovendien is de mate waarin huishoudens die niet online bestellen omdat ze er geen vertrouwen in hebben het afgelopen jaar sterk afgenomen. Dit blijkt uit een recente meting van de ICT Consumer Monitor® van Heliview. Het onderzoek heeft plaatsgevonden onder ongeveer 1.500 huishoudens in Nederland.

De meest genoemd reden om niet te bestellen via het internet is dat men hieraan geen behoefte heeft (44 procent). Ongeveer 27 procent heeft nog niet voldoende vertrouwen in de veiligheid van de betalingswijzen: eind 2002 was dit nog 36 procent: toen hadden duidelijk meer huishoudens geen vertrouwen in e-commerce. Negatieve ervaringen met online bestellen komen ook nauwelijks voor, zo toont het onderzoek aan. Slecht een enkele online besteller heeft in het verleden te maken gehad met bijvoorbeeld geen of een verkeerde levering of met problemen met de betaling.

Huishoudens die wel online bestellen, boeken of reserveren met name vakanties/hotels/evenementen (26 procent) en bestellen cd's, boeken of computerspelletjes (23 procent) via het internet. De dagelijkse boodschappen worden nog nauwelijks online gedaan (3 procent). Respondenten met een eigen bedrijf, met een leeftijd tussen de 30 en 55 jaar en met een bovenmodaal inkomen besteden meer dan gemiddeld online.

Als we kijken naar het soort online bestellingen en transacties, blijkt vooral het dat online boeken van vakanties met 26% veel plaatsvindt. Daarnaast heeft 23% van de transacties betrekking op het bestellen van boeken en cd's. Andere toepassingen zijn: aanschaf van kleding (9%), financiële producten en diensten (6%) en witgoed (6%).

De meest genoemde redenen om wel online te bestellen en/of reserveren zijn: het gemak (53 procent noemt dat) en dat deze manier van aankopen tijd bespaart: ongeveer 29 procent geeft (ook) deze reden.Ingezonden persbericht