Gemeente Hoogeveen


---

11 maart 2004

Sociale Zaken Hoogeveen doet het goed

Inwoners van Hoogeveen die een bijstandsuitkering hebben of een aanvraag hebben lopen zijn over het algemeen goed te spreken de afdeling Sociale Zaken en Werkgelegenheid (Sozawe). De cliënten geven de dienst gemiddeld het rapportcijfer 7.

Dat blijkt uit een klanttevredenheidsonderzoek dat jaarlijks wordt uitgevoerd door het adviesbureau Stimulanzs, in samenwerking met VNG. Het betreft hier een vergelijkend onderzoek onder 90 sociale diensten naar de algehele bedrijfsvoering over 2003.

De meeste cliënten in Hoogeveen vinden dat de medewerkers van de afdeling sociale zaken hun uiterste best doen om hen te helpen. Ook vinden ze dat de ambtenaren goed hun afspraken nakomen en dat de privacy van cliënten wordt gerespecteerd. Daarnaast vinden de cliënten dat de sociale dienst snel en efficiënt werkt. Cliënten in Hoogeveen zijn met name goed te spreken over de bejegening door baliemedewerkers en consulenten.

Stiptheid

Gemaakte afspraken worden goed nagekomen. Ruim 90 procent van de cliënten is daarover tevreden. Ook de telefonische bereikbaarheid, de wachttijd voor een afspraak met een consulent en de stiptheid van uitbetaling van de uitkering worden als ruim voldoende beoordeeld. Op deze punten scoort Hoogeveen hoger dan gemiddeld.

Er zijn ook enkele punten waarop Hoogeveen iets lager dan gemiddeld scoort. Het gaat dan met name om de duidelijkheid van bepaalde formulieren.

Snelle afhandeling aanvraag

Ook is onderzocht hoe het is gesteld met de uitvoering van de algemene bijstandswet door Hoogeveen. Hier liggen de scores eveneens hoger dan gemiddeld. Enkele voorbeelden zijn:

* Aanvragen worden afgehandeld in 25 dagen (gemiddeld 41dagen)
* Het uitstroompercentage is ruim 39 % (gemiddeld 34,0%)
* Uitvoeringskosten per cliënt bedragen 1780 (gemiddeld 1940)
* Overheadpercentage is ruim 20 % (gemiddeld bijna 26 %).

Enige aandacht vraagt het ziekteverzuim: 8,9 % tegen gemiddeld 8,1 %.

© Copyright Gemeente Hoogeveen