Vandaag eerste uitgave 'Rechtstreeks', de wetenschappelijke uitgave van de Raad voor de rechtspraak

Bron: Raad voor de rechtspraak 's-Gravenhage
Datum actualiteit: 11-03-2004

Vanmiddag wordt het eerste nummer van de wetenschappelijke uitgave 'Rechtstreeks' geĂŻntroduceerd. In het eerste nummer staan resultaten uit een empirisch onderzoek van het Sociaal Cultureel Planbureau naar het publiek vertrouwen in de rechtspraak.

Doel van Rechtstreeks

Rechtstreeks is een uitgave van de Raad voor de rechtspraak en richt zich op de praktijk en de ontwikkeling van de rechtspraak in Nederland. Het doel van Rechtstreeks is het leveren van wetenschappelijke inzichten en bijdragen aan het publieke debat over rechtspraak aan hen die beroepshalve bij de rechtspraak betrokken zijn.

Onderwerpen volgende uitgave

Rechtstreeks zal vier tot vijf keer per jaar verschijnen in een oplage van 5000 exemplaren. Verwacht wordt dat in 2004 de volgende onderwerpen nog aan bod zullen komen: Recht & Maatschappij en Recht & pers; Private opsporing en Nederland/Denemarken. Vandaag is de eerste uitgave verzonden aan onder meer rechters en raadsheren, stafmedewerkers, ketenpartners, wetenschappelijke bureaus en vakbladen en politieke relaties.

Wanneer u graag een gratis exemplaar van Rechtstreeks wilt ontvangen kunt u zich aanmelden via rechtstreeks@rvdr.drp.minjus.nl met vermelding van functie en postadres.