Provincie Limburg

Europa, best belangrijk: ook in Limburg ! Gedeputeerde Staten willen de betrokkenheid van de burgers bij Europa

en Europese samenwerking stimuleren. Dit gebeurt met verschillende activiteiten. Gedeputeerde Staten zijn van mening dat de Provincie Limburg als Europese regio bij uitstek een extra verantwoordelijkheid draagt om Europa meer bekend te maken.

Scholen in Nederland worden uitgedaagd om een online-werkstuk over Europa te maken. De Provincie Limburg doet hier een schepje bovenop. Scholen in Limburg worden uitgedaagd een werkstuk te maken over Limburg en Europa, wat weet je ervan?. De beste Limburgse klas wint een TGV-reis naar Brussel, inclusief een bezoek aan het Europese parlement. Verantwoordelijk gedeputeerde internationale zaken Martin Eurlings begeleidt persoonlijk de leerlingen naar Brussel. Ik ben van mening dat jongeren veel meer direct moeten worden uitgedaagd. We gaan niet alleen op bezoek in Brussel, maar laten dit bezoek ook vastleggen op DVD. Deze reportage kan dan weer worden vertoond op scholen en in een televisiereportage. Want de pers is natuurlijk van harte welkom bij ons bezoek. Media hebben een belangrijke rol in het uitdragen van het belang van Europa, aldus een enthousiaste gedeputeerde.

Debatten
In de aanloop naar de Europese verkiezingen organiseert George Vogelaar Journalistieke Producties een zestal Europese debatten met onder meer de Europese lijsttrekkers. Deze debatten zijn toegankelijk voor publiek en worden vanaf locatie uitgezonden door L1-televisie. Gedeputeerde Staten hebben besloten aan de producent een maximale subsidie te verstrekken van 7.200,-.

Tentoonstelling
In de maand september (week 40) staat er in het Gouvernement een grote maquette van Noordwest Europa met de stedelijke agglomeraties en het netwerk van de Hoge Snelheidstrein op schaal (HST). Tegelijk staat in het Gouvernement een tentoonstelling over Via Belgica, de oude Europese verbindingsweg. Oude en nieuwe trajecten in Europa worden op deze manier heel inzichtelijk gemaakt.

Life Sciences
De Provincie participeert in het project Life Sciences Incubator dat aanpalend aan het AZM wordt gebouwd. De incubator is een bedrijfsverzamelgebouw voor starters met bedrijvigheid in de levenswetenschappen. Op Europees niveau wordt hier samengewerkt. In de maand september komen er open dagen voor het publiek. Zo kan kennis worden gemaakt met een innovatieve ontwikkeling, mede ondersteund door Europa.

Website
De provinciale website www.limburg.nl besteedt in de toekomst méér aandacht aan Europa. Er komt een speciale nieuwsrubiek Europa met relevante berichten. Ook komen er meer directe doorlinkmogelijkheden naar sites als www.subsidieshop.nl (hoe kom ik aan Europese subsidies?) en www.europadecentraal.nl.

11-3-2004 14:59